INTENZIVNA SPLETNA DELAVNICA
FORMATIVNO SPREMLJANJE ŠTUDIJSKEGA PROCESA Z UPORABO IKT

Na delavnici boste spoznali pomen formativnega spremljanja znanja, mnenj in idej v pedagoškem procesu in kako ga lahko najučinkoviteje podpremo z IKT. S pomočjo primerjalne analize različnih orodij glede na strategije vrednotenja, učno analitiko, načrtovanje in možnosti povratnih informacij boste pridobili boljši vpogled v orodja, ki lahko smiselno podprejo formativno spremljanje študijskega procesa. Bolj podrobno se boste seznanili tudi z možnostmi predstavljenih orodij.

Avtorji

Tadeja Nemanič, Mateja Bevčič, Sara Drožđek, Sanja Jedrinović, Anja Luštek, Ana Žabkar Šalić, Jože Rugelj

Recenzenti

doc. dddr. Joca Zurc, izr. prof. dr. Katja Košir

Lektoriranje

Ana Žabkar Šalić

Trajanje

1. julij - 31. julij 2024

Moderiranje izvedbe

Mateja Bevčič

Prijava

povezava (prijava v okolje z univerzitetnim uporabniškim imenom in geslom)

Delavnica je namenjena spoznavanju pomena formativnega spremljanja znanja, mnenj in idej v pedagoškem procesu in kako lahko formativno spremljanje znanja najučinkoviteje podpremo z IKT. Poleg uvodnega in sklepnega dela jo sestavlja 6 poglavij: 

  • Formativno spremljanje študijskega procesa

Pri prvi temi boste imeli priložnost spoznati definicijo formativnega spremljanja študijskega procesa. Celoten sklop je zasnovan po dokumentu Evropski okvir digitalnih kompetenc za učitelje DigCompEdu. Spoznali boste različne strategije vrednotenja znanja študentov, možnosti analize dokazov učenja ter načine za podajanje povratne informacije.

Kot zaključek poglavja je potrebno uspešno opraviti kviz, kater namen je preverjanje razumevanja predstavljene vsebine znotraj poglavja, saj se ta povezuje z vsebinami v naslednjih sklopih. Kot priporočeno pa je sodelovanje v forumu, kjer lahko delite svoje izkušnje s formativnem spremljanjem znanja študijskega procesa.

  • Primerjalna analiza orodij

Pri drugi temi vam predstavljamo primerjalno analizo orodij po vidikih vrednotenja: medvrstniško vrednotenje, samovrednotenje, učiteljevo vrednotenje, analiza dokazov učenja, povratne informacije in načrtovanje, katerim se bolj podrobno posvetimo znotraj posameznega poglavja v nadaljevanju delavnice. Poleg tega pa lahko dostopate tudi do osnovnih navodil v obliki vodičev za delo s posameznim orodjem.

V tem poglavju lahko sodelujete v forumu, kamor zapišete svoje izkušnje in mnenje glede uporabe orodij v namene formativnega spremljanja. Kot pogoj za nadaljevanje v naslednje poglavje si je potrebno ogledati primerjalno analizo orodij in jo označiti kot opravljeno.

  • Vrednotenje znanja študentov ob uporabi inovativnih pristopov k poučevanju in učenju

Pri tej temi boste imeli priložnost spoznati, kako lahko vrednotimo delo študentov pri inovativnih pristopih učenja, kot so sodelovalno učenje, kombinirano učenje, obrnjeno učenje, problemsko učenje, projektno učno delo in učenje z raziskovanjem. Ogledali si boste lahko primere uporabe različne IKT v podporo inovativnim učnim pristopom in formativnemu spremljanju znanja študentov.

Kot zaključno nalogo tega poglavja je potrebno načrtovati vsaj enega izmed predstavljenih inovativnih učnih pristopov. Ob načrtovanju je potreben razmislek o uporabi različne IKT za formativno spremljanje znanja. Priporočljivo je, da izbrano orodje za formativno spremljanje znanja tudi preizkusite in ustvarite pripomoček za formativno spremljanje znanja študentov pri posameznih fazah inovativnega poučevanja ter ga priložite k oddaji naloge. Kot priporočeno pa je sodelovanje v forumu na temo vrednotenja znanja študentov.

  • Samovrednotenje

V tej temi boste spoznali strategije samovrednotenja študentov in za to uporabno IKT, kot sta orodji za ustvarjanje kvizov Kahoot in Quizizz, orodje za ustvarjanje interaktivnih videoposnetkov Edpuzzle, e-listovnik Mahara, orodji za interaktivne predstavitve Pear Deck in Nearpod ter orodje za izdelavo različnih interaktivnih učnih gradiv H5P. Pri predstaviti posameznega orodja lahko dostopate do vodičev, ki so vam v pomoč pri ustvarjanju aktivnosti za namene samovrednotenja. 

Kot zaključno nalogo tega poglavja je potrebno zasnovati študijsko aktivnost na svojem predmetnem področju v podporo doseganju specifičnih učnih ciljev in izdelati pripomoček za samovrednotenje znanja študentov. Kot priporočeno pa je sodelovanje v forumu na temo samovrednotenja. 

  • Medvrstniško vrednotenje

V tej temi boste spoznali strategije medvrstniškega vrednotenja študentov in za to uporabno IKT, kot so nekatere dejavnosti spletne učilnice Moodle (delavnica, forum, slovar, podatkovna zbirka), sodelovalno okolje Trello in orodje za sodelovalno ustvarjanje miselnih vzorcev Mindmeister. Pri predstaviti posameznega orodja lahko dostopate do vodičev, ki so vam v pomoč pri ustvarjanju aktivnosti za namene medvrstniškega vrednotenja. 

Kot zaključno nalogo tega poglavja je potrebno zasnovati študijsko aktivnost na svojem predmetnem področju v podporo doseganju specifičnih učnih ciljev in izdelati pripomoček za medvrstniško vrednotenje znanja študentov. Kot priporočeno pa je sodelovanje v forumu na temo medvrstniškega vrednotenja. 

  • Učiteljevo vrednotenje

V tej temi boste spoznali strategije učiteljevega vrednotenja in za to uporabno IKT, kot so nekatere dejavnosti spletne učilnice Moodle (wiki, naloga, kviz, lekcija, vtičnik H5P), orodje Canva, InsertLearning, Formative, GoConqr, Glogster, Wordwall, Edmodo in Učilnica Google. Pri predstaviti posameznega orodja lahko dostopate do vodičev, ki so vam v pomoč pri ustvarjanju aktivnosti za namene učiteljevega vrednotenja.

Kot zaključno nalogo tega poglavja je potrebno zasnovati študijsko aktivnost na svojem predmetnem področju v podporo doseganju specifičnih učnih ciljev in izdelati pripomoček za učiteljevo vrednotenje znanja študentov. Kot priporočeno pa je sodelovanje v forumu na temo učiteljevega vrednotenja. 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.