FOKUSNA SPLETNA DELAVNICA
SAMOVREDNOTENJE IN MEDVRSTNIŠKO VREDNOTENJE Z UPORABO IKT

Na delavnici boste spoznali pomen formativnega spremljanja znanja, mnenj in idej v pedagoškem procesu in kako ga lahko najučinkoviteje podpremo z IKT. S pomočjo primerjalne analize različnih orodij glede na strategije vrednotenja, učno analitiko, načrtovanje in možnosti povratnih informacij boste pridobili boljši vpogled v orodja, ki lahko smiselno podprejo formativno spremljanje študijskega procesa. V nadaljevanju se boste tudi podrobneje seznanili z možnostmi teh orodij. Na delavnici bo fokus na možnostih samovrednotenja in medvrstniškega vrednotenja. 

Avtorji

Tadeja Nemanič, Mateja Bevčič, Sara Drožđek, Sanja Jedrinović, Anja Luštek, Ana Žabkar Šalić, Jože Rugelj

Trajanje

15. julij - 31. julij 2024

Moderiranje izvedbe

Mateja Bevčič

Prijava

povezava (vpis v okolje z univerzitetnim uporabniškim imenom in geslom)

Delavnica je namenjena spoznavanju samovrednotenja in medvrstniškega vrednotenja z uporabo IKT. Poleg uvodnega in sklepnega dela jo sestavljajo 4 poglavja: 

  • Formativno spremljanje študijskega procesa

Pri prvi temi boste imeli priložnost spoznati definicijo formativnega spremljanja študijskega procesa. Celoten sklop je zasnovan po dokumentu Evropski okvir digitalnih kompetenc za učitelje DigCompEdu. Spoznali boste različne strategije vrednotenja znanja študentov, možnosti analize dokazov učenja ter načine za podajanje povratne informacije.

Kot zaključek poglavja je potrebno uspešno opraviti kviz, kater namen je preverjanje razumevanja predstavljene vsebine znotraj poglavja, saj se ta povezuje z vsebinami v naslednjih sklopih. Kot priporočeno pa je sodelovanje v forumu, kjer lahko delite svoje izkušnje s formativnem spremljanjem znanja študijskega procesa.

  • Primerjalna analiza orodij

Pri drugi temi vam predstavljamo primerjalno analizo orodij po vidikih vrednotenja: medvrstniško vrednotenje, samovrednotenje, učiteljevo vrednotenje, analiza dokazov učenja, povratne informacije in načrtovanje, katerim se bolj podrobno posvetimo znotraj posameznega poglavja v nadaljevanju delavnice. Poleg tega pa lahko dostopate tudi do osnovnih navodil v obliki vodičev za delo s posameznim orodjem.

V tem poglavju lahko sodelujete v forumu, kamor zapišete svoje izkušnje in mnenje glede uporabe orodij v namene formativnega spremljanja. Kot pogoj za nadaljevanje v naslednje poglavje si je potrebno ogledati primerjalno analizo orodij in jo označiti kot opravljeno.

  • Samovrednotenje

V tretji temi boste spoznali strategijo samovrednotenja študentov in primere IKT, ki jo lahko uporabimo v ta namen. Skozi vodiče boste tako spoznali orodja Kahoot, Quizizz, Edpuzzle, Mahara, Pear Deck, Nearpod in H5P.

Za zaključevanje poglavja je potrebno oddati nalogo, v sklopu katere načrtujete študijsko aktivnost na svojem predmetnem področju v podporo doseganja specifičnih učnih ciljev in izdelate pripomoček za samovrednotenje znanja študentov.  Priporočeno je sodelovanje v forumu, kjer lahko delite svoje ideje in izkušnje s samovrednotenjem.

  • Medvrstniško vrednotenje

V četrti temi boste spoznali strategijo medvrstniškega vrednotenja študentov in primere IKT, ki jo lahko uporabimo v ta namen. Skozi vodiče boste tako lahko spoznali orodja Moodle delavnico, Moodle forum, Moodle slovar, Moodle podatkovno zbirko, Trello in Mindmeister.

Za zaključevanje poglavja je potrebno oddati nalogo, v sklopu katere načrtujete študijsko aktivnost na svojem predmetnem področju v podporo doseganja specifičnih učnih ciljev in izdelate pripomoček za medvrstniško vrednotenje znanja študentov.  Priporočeno je sodelovanje v forumu, kjer lahko delite svoje ideje in izkušnje s medvrstniškim vrednotenjem.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.