INTENZIVNA SPLETNA DELAVNICA
MOODLE V IZOBRAŽEVANJU 1

Na delavnici boste spoznali osnovne funkcionalnosti spletne učilnice Moodle in kako jih na najbolj učinkovit način uporabiti v pedagoškem procesu. Najprej se boste seznanili z osnovnimi možnostmi za organizacijo študijskega procesa in gradiv ter z osnovnimi načini predstavitve vsebin v spletni učilnici. Nadaljevali boste s spoznavanjem sodelovalnega učenja v spletni učilnici in se preizkusili v pripravi sodelovalnih aktivnosti, kot so forum, klepet, slovar in wiki. Spoznali boste tudi različne aktivnosti za vrednotenje znanja, kot so naloga, kviz, anketa in izbira ter se na koncu delavnice seznanili še z nekaj možnostmi vključevanja igrifikacije v spletni učilnici.

Avtorji

Sanja Jedrinović, Sara Drožđek, Anja Luštek, Tadeja Nemanič, Ana Žabkar Šalić, Irena Nančovska Šerbec, Jože Rugelj

Recenzenti

izr. prof. dr. Viktorija Florjančič, izr. prof. dr. Robert Repnik

Lektoriranje

Ana Žabkar Šalić

Trajanje

1. april - 30. april 2024

Moderiranje izvedbe

Sanja Jedrinović

Prijava

povezava (prijava v okolje z univerzitetnim uporabniškim imenom in geslom)

Delavnica je namenjena spoznavanju, kako na učinkoviti način v pedagoški proces vključiti osnovne funkcionalnosti spletne učilnice Moodle. Poleg uvodnega in sklepnega dela jo sestavlja 5 poglavij: 

  • Organizacija dela in študija v spletni učilnici

V tej temi boste spoznali dejavnosti v spletni učilnici Moodle, ki jih lahko uporabite kot podporo delu z digitalnimi viri. Spoznali boste kako se navigirati po spletni učilnici, kako urediti skrbništvo predmeta, kako ustvarjati mape, oznake, datoteke ter kako dodajati URL povezave v spletno učilnico Moodle. 

V zaključnem delu poglavja boste kot pogoj za napredovanje v naslednje poglavje pripravili spletno učilnico za izbran vsebinski sklop, v kateri boste organizirali vsebino in dodali različne digitalne vire na podlagi znanj, ki ste jih pridobili v tem sklopu. Kot priporočeno pa je sodelovanje v forumu, kjer lahko z drugimi delite svoje izkušnje o organizaciji dela in študija na spletni učilnici Moodle.

  • Sodelovalno učenje v spletni učilnici

V tej temi boste spoznali dejavnosti v spletni učilnici Moodle, ki jih lahko uporabite kot podporo pri sodelovalnem učenju. Spoznali boste forum, ki študentom in učiteljem omogoča izmenjavo idej z objavo komentarjev kot del razprave v daljšem časovnem obdobju. Spoznali boste klepet, ki omogoča sinhrono komunikacijo med študenti in učiteljem. Spoznali boste tudi slovar, ki tako učitelju kot študentu nudi možnost kreiranja nabor izrazov in definicij ter dejavnost wiki, ki omogoča enostavno in hitro sodelovalno kreiranje dokumentov.

V zaključnem delu poglavja vas čakata dve obvezni nalogi. Prva naloga je sodelovalno ustvarjanje slovarja, v katerega vsak udelženec doda vsaj en primer sodelovalnega učenja z uporabo IKT na svojem področju. Pri drugi nalogi pa ste povabljeni k ustvarjanju aktinovnosti v spletni učilnici, ki omogoča sodelovalno učenje v študijskem procesu. Sodelujete pa lahko tudi v forumu, kjer delite svoje izkušnje o sodelovalnem učenju v spletni učilnici Moodle.

  • Vrednotenje znanja v spletni učilnici 

V tej temi boste spoznali dejavnosti v spletni učilnici Moodle, ki jih lahko uporabite pri svojem delu kot podporo pri vrednotenju znanja študentov. V ta namen boste spoznali dejavnost naloga, ki predstavlja prostor za oddajo nalog študentov, katere učitelj oceni in poda povratno informacijo. Spoznali boste tudi dejavnost kviz in z njim povezana vprašanja različnih tipov ter dejavnosti možnost in anketo, ki prav tako omogočata vrednotenje znanja študentov.

V zaključnem delu poglavja vas čaka obvezen kviz z namenom preverjanja razumevanja predstavljene vsebine v tem sklopu ter obvezna naloga, v okviru katere se boste preizkusili v ustvarjanju pripomočka za vrednotenje znanja študentov v spletni učilnici Moodle. Povabljeni pa ste tudi k sodelovanju v forumu na temo vrednotenja znanja v spletni učilnici Moodle.

  • Igrifikacija v spletni učilnici

V tej temi boste spoznali dejavnosti v spletni učilnici Moodle, ki jih lahko uporabite pri svojem delu kot podporo pri učenju z igrami. Dejavnosti v spletni učilnici Moodle, ki podpirajo učenje z igrami in jih boste v osnovni delavnici spoznali so vislice, milijonar, križanka in Quizventure. 

V zaključnem delu poglavja vas čaka obvezno reševanje križanke in oddaja naloge, v okviru katere se boste preizkusili v ustvarjanju igre oz. elementa igrifikacije v spletni učilnici Moodle. Sodelujete lahko tudi v forumu na temo igrifikacije v spletni učilnici Moodle.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.