Development of regional joint master program in Maritime environmental protection and Management (MEP&M)

Kaj počnemo?

Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu sodeluje na 3-letnem projektu Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management (MEP&M), kjer bomo skupaj z različnimi Evropskimi visokošolskimi institucijami razvili magistrski program, ki bo temeljil na kombiniranem študiju. Naše glavne naloge so:

Ime projekta: Development of regional joint master program in Maritime environmental protection and Management (MEP&M)

Akronim projekta: MEP&M

Pričetek projekta: 15. 1. 2021

Trajanje projekta: 3 leta

Zaključek projekta: 14. 1. 2024

Koordinator: Univerza v Črni gori

Partnerske države: Albanija, Francija, Črna gora, Slovenija, Španija

Projekt MEP&M je namenjen reševanju več vprašanj.

Prvič, zaščita obalnega pasu in morskega okolja je ena od prednostnih nalog črnogorske in albanske vlade. To področje je tudi eno od prednostnih nalog v procesu pristopa k EU za vse države zahodnega Balkana. Pomanjkanje ustreznega števila strokovnjakov v vladnih institucijah in podjetjih v sektorju modrega gospodarstva, ki se ukvarjajo s temi vprašanji, je potrebno odpraviti z izboljšanim izobraževanjem in raziskovanjem na črnogorskih in albanskih visokošolskih ustanovah.

Drugič, krepitev mednarodne konkurenčnosti znotraj evropskega visokošolskega prostora (ang. European Higher Education Area  – EHEA) in evropskega raziskovalnega prostora (ang. European Research Area – ERA) sta glavni gonilni sili za črnogorske in albanske visokošolske ustanove.

Cilj projekta je tako posodobitev študijskih načrtov z razvojem novih in inovativnih metodologij ter pristopov pri poučevanju pomorskih vsebin na treh univerzah: Univerza v Črni gori, Univerza Ismaila Qemalija in Univerza Aleksandra Moisiu iz Drača.

Razvit bo ustrezen regionalni skupni interdisciplinarni magistrski program v angleškem jeziku, ki bi univerze povezal z isto temo ter nacionalnimi in regionalnimi prednostnimi nalogami v celotni družbi.

Glavni cilji projekta so:

 • na podlagi najsodobnejšega izobraževanja in raziskav v zvezi z varstvom in upravljanjem pomorskega okolja razviti regionalni skupni interdisciplinarni magistrski program v angleščini za podiplomske študente in strokovnjake, kot odgovor na dolgoročne potrebe pri posebnih vprašanjih varovanja in upravljanja obalnega in morskega okolja v južnem Jadranu in Jonskem morju ter s tem krepitev mednarodne konkurenčnosti črnogorskih in albanskih visokošolskih ustanov;
 • krepitev znanj med visokošolskimi učitelji in tehničnih zmogljivosti v vključenih visokošolskih institucijah za podporo izvedbi novega magistrskega programa, razvitega v projektu MEP&M;
 • okrepiti mreženje med vključenimi visokošolskimi institucijami, vladnimi institucijami, podjetji v sektorju modrega gospodarstva in nevladnimi organizacijami, da bi lahko regionalno ukrepali pri preprečevanju in obvladovanju posledic globalnih podnebnih sprememb in lokalnega / regionalnega onesnaževanja morja.
 • Javna ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica, Črna Gora
 • University Aleksandër Moisiu Durres, Albanija
 • University of Vlora “Ismail Qemali”, Albanija
 • Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Côte d’Azur University, Francija
 • Universidad de Cádiz, Španija
 • General Maritime Directorate, Albanija
 • Nature and Environmental Protection Agency, Črna Gora
 • Eco Center DOLPHIN, Črna Gora

Spremljajte delo na projektu:

Pregled obstoječih študijskih programov na Univerzi v Cadizu
Demonstracija primerov dobre prakse uporabe IKT v času študija na daljavo in kombiniranega študija na Univerzi v Ljubljani

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.