Demonstracija primerov dobre prakse uporabe IKT v času študija na daljavo in kombiniranega študija na Univerzi v Ljubljani

Prvoprojektno srečanje

Sodelavci Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu smo imeli aktivno vlogo na prvem projektnem srečanju. 

Srečanje je bilo namenjeno pregledu obstoječih študijskih programov in primerov aktivnosti za študente, izvedenih v okviru študija na daljavo in kombiniranega študija na Univerzi v Ljubljani.

LOKACIJA

V spletni obliki preko Zooma.

TRAJANJE

29. april 2021

ORGANIZATOR

Univerza v Ljubljani

Na prvem srečanju smo se osredotočili na prvi delovni paket v okviru Erasmus+ projekta “Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management – MEP&M« (2020-2023), ki zajema pregled obstoječih študijskih programov na področju pomorstva in varovanja okolja. Namen srečanja je bil predstavitev primerov dobrih praks izvedbe kombiniranega študija in študija na daljavo na Univerzi v Ljubljani z namenom boljšega vpogleda sodelujočih partnerskih institucij v utečene pedagoške pristope in načine poučevanja, ki bi jih v okviru projekta bilo smiselno integrirati v nastajajoči študijski program, ki bo (deloma) potekal v obliki študija na daljavo.

Srečanje smo pričeli s predstavitvijo sodelavcev Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu o institucionalni podpori visokošolskim učiteljem in sodelavcem UL, ki lahko vidik vpeljave kombiniranega študija in študija na daljavo precej olajša. 

Nato smo se osredotočili na nekaj bistvenih segmentov poučevanja v obliki kombiniranega študija in študija na daljavo ter predstvili možnosti uporabe IKT v podporo aktivnemu vključevanju študentov v pedagoški proces: 

Segment 1: Video in interaktivnost v digitalnem poučevanju
  • Oddaljena in hibridna video predavanja Marko Papić, Univerza v Ljubljani
  • Interaktivne predstavitve Sanja Jedrinović, Univerza v Ljubljani

Segment 2: Aktivno vključevanje študentov v pedagoški proces

  • Ustvarjanje interaktivnih učnih gradiv s H5P  Tadeja Nemanič, Univerza v Ljubljani
  • Sodelovanje in so-ustvarjanje z IKT Sanja Jedrinović, Univerza v Ljubljani

Segment 3: Praktično delo

  • Delo v laboratoriju na daljavo – študija primera Marko Papić, Univerza v Ljubljani
  • Praktično delo prek spleta Sanja Jedrinović, Univerza v Ljubljani

Segment 4: Vrednotenje znanja

  • Vrednotenje znanja v LMS Moodle Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič, Univerza v Ljubljani
  • Uporaba proktoring sistemov – SafeExam študija primera Marko Papić, Univerza v Ljubljani

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.