Igrifikacija v pedagoškem procesu

Ali ste že razmišljali o možnostih vključevanja igrifikacije in iger v pedagoški proces z namenom motiviranja in spodbujanja študentov k bolj aktivnemu vključevanju? 

Številne raziskave kažejo na pozitiven učinek vključevanja igrifikacije v pedagoški proces na način, da izkoristimo motivacijsko moč iger ter v proces učenja vključimo le določene elemente iger, ki jih lahko uporabimo tudi v “neigralnem” kontekstu. Igrifikacija je tesno povezana z igrami in jo lahko razumemo kot uporabo delov iger v različnih učnih situacijah za motiviranje študentov. V študijski proces jo lahko vključimo na različne načine, npr. z dodeljevanjem točk za ogled videoposnetka ali dokončevanja naloge, dodeljevanjem značk in vključevanjem lestvic vodilnih (t.i. strukturna igrifikacija) ali pa elemente iger vključimo z namenom posodobitve študijske vsebine, tako da v predavanja dodajamo elemente zgodbe in izzive (t.i. vsebinska igrifikacija). Najbolj učinkovito pa je, če obe vrsti igrifikacije uporabljamo skupaj. Namen igrifikacije je spodbujanje študentov z različnimi izzivi, cilji in napredovanji; motiviranje študentov za usvajanje študijskih ciljev; spodbujanje inovativnega razmišljanja; razvijanje različnih veščin in pridobivanje znanja, lahko pa privede tudi do izboljšanja vedenja študentov.

Več o možnostih igrifikacije v pedagoškem procesu lahko izveste na invenzivni spletni delavnici Igrifikacija z uporabo IKT ali na fokusni spletni delavnici Uporaba elementov iger znotraj spletnih učnih okolij

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.