IKT za medvrstniško vrednotenje dela študentov

Vrednotenje dela študentov najpogosteje opravi učitelj, a ni vedno nujno tako – to lahko opravijo tudi vrstniki. Ali ste že kdaj postavili študente v vlogo tistih, ki pregledujejo in vrednotijo delo svojih vrstnikov?

Medvrstniško vrednotenje je proces, kjer študenti na podlagi zbranih podatkov o dejavnostih svojih vrstnikov podajo povratno informacijo. Pri tem imajo koristi tako tisti študenti, ki podajo povratno informacijo, kot tisti, ki jo prejmejo. Vrednotenje dela vrstnikov lahko tako pozitivno vpliva na motivacijo študentov za učenje in aktivno vključevanje v študijski proces, na razvoj socialnih veščin, na doseganje študijskih ciljev in tudi razvoj višjih miselnih procesov po Bloomovi taksonomiji. Vloga učitelja pri medvrstniškem vrednotenju je vzpostavitev pozitivnega vzdušja med študenti in priprava strukture celotnega procesa medvrstniškega vrednotenja, pri čemer mu je lahko v pomoč različna tehnologija. Z uporabo tehnologije lahko celovito podpremo proces medvrstniškega vrednotenja – študenti na enem mestu oddajo naloge, učitelj oddane naloge dodeli med študente, ti nato naloge vrednotijo ter ob koncu dostopajo do povratnih informacij. Učitelj pa lahko vseskozi spremlja vrednotenje in po potrebi tudi sam ovrednoti tako same naloge kot tudi ovrednotenja študentov.

Ker lahko dandanes na spletu dostopamo do raznolike tehnologije, na prvi pogled pa se ne znamo odločiti, katera je najbolj primerna za medvrstniško vrednotenje, smo pripravili primerjalno tabelo orodij, ki jih lahko vključimo v pedagoški proces. Pri primerjavi orodij smo se osredotočili na naslednje kriterije:

  • v kakšni obliki orodje omogoča oddajo študentovega dela;
  • ali orodje omogoča samodejno ali ročno dodeljevanje nalog v vrednotenje;
  • na kakšen način orodje omogoča podajanje povratnih informacij;
  • ali orodje omogoča anonimno vrednotenje;
  • ali orodje omogoča samovrednotenje;
  • ali orodje omogoča učiteljevo vrednotenje;
  • ali orodje na podlagi vrednotenj študentovega dela generira končno (številčno) oceno;

Ker nas velikokrat pri izbiri orodij zanima tudi plačljivost le-teh, smo v primerjalno tabelo vključili tudi podatek o tem, katere možnosti nam orodja ponujajo v brezplačni različici. Za ogled brezplačnih možnosti kliknite na moder gumb desno spodaj.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.