Pregled obstoječih študijskih programov na Univerzi v Cadizu

Drugoprojektno srečanje

Izvedli smo že drugo projektno srečanje, ki je ponovno ponudilo vpogled v veliko zanimivih informacij ter ponudilo odgovore na marsikatero vprašanje, ki se nam je porajalo ob izvedbi projektnih aktivnosti. 

Srečanje je bilo namenjeno pregledu obstoječih študijskih programov na področju pomorstva in varovanja okolja na Univerzi v Cádizu.

LOKACIJA

V spletni obliki preko Zooma.

TRAJANJE

18. in 19. maj 2021

ORGANIZATOR

Univerza v Cádizu

Na drugem srečanju smo se ponovno osredotočili na prvi delovni paket v okviru Erasmus+ projekta “Development of Regional Joint Master Program in Maritime Environmental Protection and Management – MEP&M« (2020-2023), ki zajema pregled obstoječih študijskih programov na področju pomorstva in varovanja okolja. Namen srečanja je bil predstavitev obstoječih programov z namenom boljšega vpogleda v obstoječe pedagoške pristope in načine poučevanja, ki bi jih v okviru projekta bilo smiselno integrirati v nastajajoči študijski program, ki bo (deloma) potekal v obliki študija na daljavo.

V prvem dnevu nam je bil predstavljen magistrski študijski program celostnega upravljanja obalnih območij. Program in njegove posebnosti je v imenu celotne skupine predstavil Javier G. Sanabria. Nato je sledila predstavitev magistrskega študijskega programa ohranjanja in upravljanja naravnega okolja s strani Gonzala Muñoza.

Drugi dan smo nadaljevali s predstvitvijo študijskih programov in najprej je svoje delo v okviru magistrskega študijskega programa Pomorski promet predstavil Prof. Emilio Rodríguez. Nato je sledila predstavitev magistrskega programa Akvakultura in ribištvo (ACUIPESCA) s strani koordinatorja programa prof. Manuela Alejandra Merla. Kot zadnjo smo si ogledali tudi predstavitve doktorskega študijskega programa Upravljanje in ohranjanje morja, kjer je svoje izkušnje z nami delila Prof. Laura Martín.

Na srečanju smo lahko videli, da je delo na predstavljenih magistrskih programih praktično usmerjeno in zahteva veliko stika študentov z okoljem, kjer bodo delovali tudi v svoji poklicni praksi. Srečanje nam je omogočilo boljši vpogled v pristope in načine dela, na katere se moramo pri razvoju novega programa v obliki študija na daljavo še toliko bolj osredotočiti.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.