Usposabljanja članov katedre na UL FDV o uporabi okolja Exam.net in spletne učilnice Moodle ter organizacija in sodelovanje na dogodkih za izmenjavo dobrih praks

Na Fakulteti za družbene vede UL je v okviru skupnosti multiplikatorjev sodeloval doc. dr. Jure Požgan, ki je izvedel usposabljanje članov Katedre za mednarodne odnose o uporabi okolja Exam.net in spletne učilnice Moodle za izvedbo preverjanj znanj na daljavo ter jim nudil individualno strokovno svetovanje. Organiziral in sodeloval je tudi na dogodku za izmenjavo dobrih praks in sicer na okrogli mizi z naslovom »Priložnosti in izzivi v digitalni dobi: poučevanje in pedagogika v mednarodnih odnosih«, ki je potekala v okviru Mednarodne konference ob 60. obletnici Mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede UL.

  1. USPOSABLJANJE IN SVETOVANJA

Kaj so počeli?

Usposabljanje je potekalo tako, da je izvajalec najprej praktično prikazal uporabo okolja Exam.net, nato pa so udeleženci sami preizkusili izvedbo izpita v okolju. Izvajalec je pri tem prikazal možnosti za oblikovanje različnih tipov vprašanj ter pripravil primerjavo različnih orodij (Exam.net, spletna učilnica Moodle, videokonferenčni sistem Zoom). Sledila je diskusija z udeleženci o prednostih in slabostih izvedbe preverjanj znanj na daljavo z uporabo IKT, pri čemer je izvajalec v predstavitev vključil smernice za izvedbo preverjanj znanj na daljavo ter predstavil kako uporabiti izjave o obdelavi osebnih podatkov in samostojnem opravljanju izpitov.

Foto: spletna stran UL FDV

jure-pozgan

Jure Požgan

doc. dr.

Multiplikator za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL FDV

Kaj je bil cilj usposabljanja in individualnih svetovanj?

Cilji izvedenih aktivnosti so bili:

  • svetovanje in pomoč/podpora visokošolskim učiteljem in sodelavcem pri oblikovanju spletnih učilnic Moodle,
  • podpora visokošolskim učiteljem in sodelavcem pri uporabi spletnih orodij za izvedbo preverjanj znanj na daljavo (Exam.net, Zoom),
  • podpora visokošolskim učiteljem in sodelavcem pri oblikovanju gradiv (izpitov in preverjanj znanj na daljavo).

Kaj so ugotovili?

Udeleženci so okolje Exam.net ocenili kot zelo uporabno alternativo doslej preizkušenim načinom izvedbe preverjanj znanj na daljavo (spletna učilnica Moodle, Zoom), saj od študentov zahteva fokus oz. uporabo le enega okna, v katerem rešujejo preverjanja znanja. Ugotovili so, da je za boljši nadzor pri preverjanjih izvedbe izpita koristno kombinirati vzporedno uporabo videokonferenčnega sistema Zoom na mobilnih napravah študentov. Pred izvedbo preverjanj znanj na daljavo pa je nedvomno potrebno s študenti testirati delovanje programov (ustrezne posodobitve ipd.).

Kakšni so načrti za naprej?

Izvajalec želi še naprej sodelovati pri spodbujanju in podpori visokošolskim učiteljem in sodelavcem za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu.

2. OKROGLA MIZA

Kaj so počeli?

Udeleženci okrogle mize z naslovom »Priložnosti in izzivi v digitalni dobi: poučevanje in pedagogika v mednarodnih odnosih« so na začetku predstavili svoje izkušnje z uporabo IKT v pedagoškem procesu, nato pa je potekala moderirana razprava z drugimi udeleženci o dilemah in vprašanjih glede uporabe IKT. Udeleženci so predstavili lastne primere uporabe IKT in težave, s katerimi so se soočali pri delu na daljavo. Okrogla miza se je zaključila z vprašanji prisotnih udeležencev.

Kaj je bil cilj okrogle mize?

Cilj okrogle mize je bil razpravljati o osrednjih izzivih poučevanja mednarodnih odnosov v dobi digitalizacije z namenom izmenjave dobrih praks in izkušenj kot tudi pomislekov in težav pri uvajanju IKT in novih oz. inovativnih metod poučevanja v pedagoški proces.

Kaj so ugotovili?

Pandemija Covid-19 je izvedbo pedagoškega procesa delno oz. v nekaterih primerih tudi v celoti postavila na splet, na kar so bile visokošolske izobraževalne institucije po Sloveniji in tudi v tujini različno pripravljene. V luči vse večje internacionalizacije visokošolskega študija je razprava o prihodnjem razvoju poučevanja in pedagogike razkrila nujnost, a hkrati smotrno uporabo IKT kot dopolnila že uveljavljenim in bolj tradicionalnim pristopom poučevanja.

Kakšni so načrti za naprej?

Izvajalec želi pri izmenjavi dobrih praks sodelovati tudi v prihodnje.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.