Usposabljanja za študente za seznanitev z didaktično uporabo IKT v lastni pedagoški praksi

Tudi visokošolski učitelji in sodelavci Teološke fakultete Univerze v Ljubljani so se vključili v skupnost multiplikatorjev ter pri študentih spodbujali uporabo IKT v pedagoškem procesu.

KAJ SO POČELI?

Asist. dr. David Kraner je v sodelovanju s prof. dr. Janezom Vodičarjem izvedel usposabljanje za študente, ki so potekala v živo v predavalnici. Namen usposabljanja je bil seznaniti študente z možnostjo didaktične uporabe IKT pri poučevanju kateheze v župniji ter si pridobiti temeljna znanja o poučevanju konfesionalnega religijskega pouka ter predmetov Verstva in etika ter Državljanska in domovinska kultura ter etika.

David Kraner

asist. dr.

Multiplikator za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL TEOF

KAJ SO BILI CILJI USPOSABLJANJA?

Cilji usposabljanja so bili:

  • hitrejše pridobivanje povratnih informacij s strani študentov;
  • študente usposobiti za samostojno rabo in uporabo IKT pri njihovem nastopu v razredu;
  • seznaniti študente s teorijo in tehniko pravilne rabe fotografije, zvoka in videa;
  • naučiti študente pripravljati spletne učilnice Moodle;
  • postavitev raznih katehetskih vsebin v spletno učno okolje.

KAJ SO UGOTOVILI?

Dosedanje aktivnosti bi v prihodnje nadgradili s predavanji (4 pedagoške ure) na daljavo (preko Zoom-a) ter podajanjem avtomatizirane povratne informacije na študentovo delo (Moodle). Poleg tega bi si želeli v pedagoški proces vključiti tudi orodje Mentimeter v polni različici (potreba po licenčni različici). Prepričani so, da mora celotno izvajanje usposabljanja temeljiti na izkustvenem učenju – študenti morajo po nekaj osnovnih navodilih najprej sami ustvariti medijski izdelek, nato pa sledi poglobitev znanja in učenje. V prihodnje bi lahko usposabljanje izvedli tudi za pedagoške delavce, vendar ločeno od študentov.

KAKŠNI SO NAČRTI ZA NAPREJ?

Dosedanje aktivnosti bi v prihodnje nadgradili s predavanji (4 pedagoške ure) na daljavo (preko Zoom-a) ter podajanjem avtomatizirane povratne informacije na študentovo delo (Moodle). Poleg tega bi si želeli v pedagoški proces vključiti tudi orodje Mentimeter v polni različici (potreba po licenčni različici). Prepričani so, da mora celotno izvajanje usposabljanja temeljiti na izkustvenem učenju – študenti morajo po nekaj osnovnih navodilih najprej sami ustvariti medijski izdelek, nato pa sledi poglobitev znanj in učenje. V prihodnje bi lahko usposabljanje izvedli tudi za pedagoške delavce, vendar ločeno od študentov.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.