Sestanki in strokovno svetovanje z namenom deljenja izkušenj in spodbujanja didaktične uporabe IKT na UL Fakulteti za upravo

Na Fakulteti za upravo smo novembra 2021 pozvali vse pedagoge, da se oglasijo, če potrebujejo didaktično ali tehnično podporo pri izvedbi pouka v spletni učilnici.

Kaj smo počeli?
Na uvodnem individualnem sestanku so pedagogi, ki so se vabilu odzvali, predstavili probleme in vprašanja glede uporabe IKT pri svojem pouku. Učitelji so si želeli več sodelovalnega dela študentov v e-učilnici, pregled obstoječe e-učne poti v spletni učilnici in predloge za izboljšave ter iskanje rešitev za bolj pregledno pripravo oz. deljenje virov in aktivnosti v e-učilnici.
V času do drugega sestanka smo pripravili odgovore, vzorčne dejavnosti/naloge v primernih aplikacijah (npr. Padlet, Kahoot, wiki, ipd.), ki so jih pedagogi pregledali. Sodelovalno delo študentov v spletni učilnici smo podprli z aplikacijami, kot so wiki, Padlet, AnswerGarden, Mentimeter, Kahoot, Vocaroo, Diigo ter pripravili vzorčne dejavnosti/naloge v izbranih orodjih (wiki, Padlet, Diigo). V orodju Diigo smo pripravili skupine, se skupaj z učitelji preizkusili v dodajanju anotacij in razmislili o njihovi uporabi pri pouku. Pripravili smo predlog rešitve v spletni učilnici za učinkovito razporejanje virov in dejavnosti ter za učitelje pripravili tudi vzorčne učne poti v Moodlu za izvedbo problemsko naravnanega učenja.
Na individualnih sestankih z učitelji smo preizkusili vzorčne dejavnosti/naloge v predlaganih aplikacijah, podali odgovore na vprašanja, pedagogom pomagali izdelati njihove lastne dejavnosti/naloge v izbranih aplikacijah.

Kaj smo ugotovili?
Izkazalo se je, da so pedagogi želeli spoznati aplikacije, o katerih so bežno slišali že prej, a niso imeli prave priložnosti, da bi jim jih kdo podrobno predstavil in povedal, kako jih lahko didaktično vključijo v svoj pouk. Čeprav je na voljo res veliko kvalitetnih delavnic o IKT, ki jih organizira Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu, individualno svetovanje lahko pripomore, da pedagog orodje dejansko začne uporabljati in ga vključi v svoj pouk.

Kako naprej?
Pedagogi, ki so bili vključeni v individualno svetovanje, bodo najprej izvedli vse z IKT posodobljene dejavnosti in naloge. Na voljo jim bomo za vprašanja in pomoč. Nato jih bomo povabili, da predstavijo svoje izboljšave in izkušnje na pedagoških srečanjih na fakulteti.
504

Vida Zorko

lekt. MA EdTech & TESOL

Multiplikator za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL FU

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.