Aktivnosti na temo uporabe kvizov v spletni učilnici Moodle

V skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT sodeluje strok. sod. mag. Mojca Premuš iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL, ki izvaja različne aktivnosti za spodbujanje smiselne uporabe IKT na članici. Izvajala je aktivnosti v obliki sestankov, krajših predstavitev in delavnic na temo uporabe kvizov v spletni učilnici Moodle, kjer se je posvetila tako predstavitvi matematičnih vprašanj (npr. Stack), kot tudi predstavljanju sprememb, ki jih je prinesla nova različica Moodle 4.0.

Kaj so počeli?

Izvajalka je aktivnosti izvajala tako v živo, v računalniški učilnici na UL FGG, kot tudi preko spleta z uporabo videokonferenčnega sistema na članici (BigBlueButton).

Na sestankih je izvajalka s sodelujočimi naredila pregled obstoječega nabora vprašanj v Moodle kvizu z osnovnimi informacijami, pregledali so obliko in nastavitve novih vprašanj, prediskutirali obliko ter uskladili morebitne popravke. Pregledali so tudi kje manjkajo prevodi iz angleščine in jih uskladili.

Organizirala je posvet za obstoječe in bodoče uporabnike kvizov v  spletni učilnici na FGG, kjer je prvi del potekal v obliki posveta in predstavitve na temo oblike vprašanj v kvizih, možnosti spreminjanja, usklajevanja sprememb na članici, možnosti uvoza in izvoza zbirke vprašanj ipd. V drugem delu pa so udeleženci po navodilih in pomoči izvajalke sestavili prvih nekaj vprašanj tipa Stack.

Izvajalka je organizirala tudi posvet s kratko predstavitvijo novosti v Moodle 4.0 in sestanek za uskladitev videza vprašanj v kvizih s sodelavci na fakulteti.

Foto: spletna stran UL FGG

mojca-premus

Mojca Premuš

strok. sod. mag.

Multiplikatorka za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL FGG

Kaj so bili cilj izvedenih aktivnosti?

Cilji izvedenih aktivnosti so bili:

  • sprejeti dogovor o usklajevanju popravkov sprememb pri vsakoletni nadgradnji spletne učilnice Moodle,
  • pregled možnosti popravljanja zbirke vprašanj v spletni učilnici Moodle z izvozom in uvozom vprašanj,
  • kratek pregled in delavnica s predstavitvijo matematičnih vprašanj, med drugim matematičnega tipa vprašanja Stack.

Kaj so ugotovili?

Aktivnosti so bile med sodelujočimi dobro sprejete. Izvajalka je opazila, da bi izvedbi delavnice morala nameniti več časa (npr. dve šolski uri), saj je za resnejšo predstavitev nalog, ki bi poudarile dobre strani priprave vprašanj tipa Stack, zmanjkalo časa. Vsekakor pa je bilo dobro, da so se uporabniki kvizov v Moodlu dogovorili o delu v naprej v izogib morebitnim neskladjem pri izvedbi.

Kakšni so načrti za naprej?

Izvajalka bo tudi v prihodnje spremljala razvoj kvizov v spletni učilnici Moodle ter sodelavce seznanjala z novostmi in jim nudila pomoč pri uporabi.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.