Preizkušanje uporabe avtomatiziranega prevajanja slovenskih predavanj v angleški jezik

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT sodeluje prof. dr. Goran Turk.

Kaj so počeli:

V letih 2021 in 2022 se je multiplikator aktivno vključeval v različne podporne aktivnosti in projekte, ki jih organiziramo v Centru Digitalna UL. Tako je svoja znanja in izkušnje prispeval v skupini integratorjev, kjer je v teku zasnova enotnega študijskega vmesnika na UL. Sodeloval je pri pripravi seznamov strojne, multimedijske in programske opreme na FGG, ki jo bodo na članici potrebovali za učinkovito izvedbo študijskega procesa, podprtega z IKT.

Na fakulteti je sodeloval pri organizaciji in izvedbi različnih delavnic:

  • delavnica o napredni uporabi sistema Moodle, v sodelovanju z Mojco Premuš,
  • neformalne delavnice o uporabi digitalnih tabel na članici, v sodelovanju z Lucijo Hodnik.

Posebno pozornost je pri svojih aktivnostih namenil orodju ON (projekt Online Notes), saj je pri predmetu Prostorska statistika, kjer so prisotni tako slovenski kot tudi tuji študenti, preizkusil avtomatizirano prevajanje slovenskih predavanj v angleški jezik. Preko portala ON sta tuji študentki lahko sledili predavanjem v slovenščini, saj je bilo omogočeno snemanje zvočnega zapisa, avtomatskega zapisa transkripta v slovenščini in prevoda v angleščino. Čeprav takoimenovani angleški podnapisi v živo, ki sta jim lahko sledili preko svojega prenosnega računalnika pri predavanjih, niso popolni in se v postopku priprave transkripta in prevoda precej izgubi, sta študentki lahko sledili predavanjem. Ker so se zavedali, da prevodi (še) niso popolni, so vsa predavanja snemali tudi z videokamero. Tako so imeli na voljo video posnetek (v formatu mp4), kakovosten zvočni posnetek (v formatu wav) ter transkripte, ki so bili pripravljeni v formatu srt, ki je primeren za preprosto vključitev podnapisov v video. Ker so bili pred pripravo datoteke v formatu srt transkripti in prevodi popravljeni, so ti podnapisi dovolj kakovostni, da je razumevanje predavanj povsem zagotovljeno. Študentki sta po ponovnem ogledu posnetkov predavanj z angleškimi podnapisi zagotovili, da lahko sledita predavanjem.

Foto: spletna stran UL FRI

A9R525F

Goran Turk

prof. dr.

Multiplikator za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL FGG

Refleksija izvajalca:

Izvajalec meni, da je tak pristop za vključitev tujih študentov v študijski proces, ki se izvaja v slovenščini, zelo ustrezna rešitev in se je tudi pri izvedbi s študenti zelo uspešno obnesel. Tehnologija v tem trenutku sicer še ni na takem nivoju, da bi bila avtomatska priprava podnapisov v tujem jeziku brez večjih napak, a razvoj gre v pravo smer. Izvajalec je na podlagi svojih uporabniških izkušenj z orodjem podal predloge, ki bodo portal naredili še bolj uporabniku prijazen. 

Načrti za prihodnje:

Izvajalec je mnenja, da bi bilo smiselno tak način priprave dodatnega gradiva bolj popularizirati in v določeni meri prenesti v splošno prakso za tuje študente na izmenjavi pri nas.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.