V skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu je sodeloval asist. Andrej Učakar iz Naravoslovnotehniške fakultete UL. Na podlagi interesa pedagogov na članici je organiziral izvedbo številnih webinarjev na temo uporabe IKT v pedagoškem procesu.

Kaj so počeli?

Multiplikator je na članici spodbujal uporabo IKT v pedagoškem procesu na način, da je za pedagoge organiziral webinarje za spoznavanje z določeno IKT. Med zaposlenimi na članici je izvedel anketo o interesu za izvedbo webinarjev. Za webinarje, za katere so bili pedagogi na članici zainterisirani, je na podlagi teme poiskal primerne predstavitelje, se z njimi uskladil za termin izvedbe ter o izvedbi obveščal tako predstavitelje kot tudi prijavljene udeležence. Tako so bili v letih 2021 in 2022 v sodelovanju s kolegi na članici in Centrom Digitalna UL izvedeni naslednji webinarji:

 • Webinar na temo uporabe spletne učilnice Moodle v pedagoškem procesu: Moodle 1,
 • Webinar na temo uporabe spletne učilnice Moodle v pedagoškem procesu: Moodle 2,
 • Dodajanje statičnih gradiv v spletno učilnico Moodle,
 • Delo s skupinami v spletni učilnici Moodle,
 • Novosti, ki jih prinaša Moodle 4.0,
 • Navigacija po spletni učilnici Moodle in upravljanje z uporabniki,
 • Webinar na temo uporabe spletne učilnice Moodle v pedagoškem procesu:  Montaža posnetka,
 • Webinar na temo uporabe spletne učilnice Moodle v pedagoškem procesu:  Moodle: Kako ustvarim skupine študentov v spletni učilnici?,
 • Webinar na temo uporabe spletne učilnice Moodle v pedagoškem procesu:  Moodle: Forum – uporaba za klepet ali nalogo,
 • Webinar na temo uporabe spletne učilnice Moodle v pedagoškem procesu:  Moodle: Kako naredim nalogo v spletni učilnici?,
 • Webinar na temo uporabe spletne učilnice Moodle v pedagoškem procesu:  Kako posnamem predavanje v aplikaciji Teams ali s kamero in ga naložim v spletno učilnico?,
 • Webinar na temo uporabe sodelovalnega učnega okolja Ms Teams,
 • Webinar na temo uporabe MS Outlook,
 • Webinar na temo uporabe Office 365 + Exchange,
 • Webinar na temo uporabe videokonferenčnega okolja Zoom.
Ucakar

Andrej Učakar

asist.

Multiplikator za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL NTF

Kaj so bili cilji podpornih storitev?

Cilj webinarjev je bil spodbujanje zaposlenih na članici k učinkoviti uporabi IKT. Cilji posameznih webinarjev so bili spoznati funkcionalnosti spletne učilnice Moodle in sodelovalnega učnega okolja MS Teams, seznaniti se z učinkovito uporabo spletnega poštnega nabiralnika Outlook in drugih Office 365 aplikacij ter spoznati tako osnovne kot tudi napredne funkcionalnosti videokonferenčnega sistema Zoom.
Kaj so ugotovili?

Izkazalo se je, da je izvedba aktivnih delavnic zelo dobrodošla. Predvsem je zelo koristno, če so delavnice kratke, saj si lahko na takšen način uporabniki številne funkcije lažje zapomnijo in tudi ponovijo. Zaznali so povečano željo po večjem številu kratkih delavnicah predvsem pred pričetkom študijskega procesa.

Za izvedbo webinarjev, kjer udeleženci sproti ustvarjajo lastne primere aktivnosti, pa je potrebno podaljšati časovni okvir delavnice, za nekatere manj vešče uporabnike pa bi bilo zelo dobrodošlo izvajanje delavnice v živo. Pri izvedbi delavnic na daljavo izvajalec ne vidi zaslonov udeležencev in s tem njihovega napredka ter izvajanja, pri delu v živo pa se hitro vidi, kako posamezniki napredujejo in v primeru, da se jim kaj zatakne, lahko izvajalec hitro priskoči na pomoč, s čimer se učinkovitost delavnic poveča.

Pred izvedbo delavnic bi bilo potrebno udeležence spodbuditi, da se vnaprej pripravijo na delavnico z vprašanji, kajti na takšen način poteka delavnica hitreje in učinkoviteje ter lahko med samo delavnico morda že odgovorimo/rešimo določena vprašanja.

Kakšni so načrti za naprej?

Multiplikator želi v prihodnje nadaljevali z webinarji, kjer bo poskušal upoštevati že navedene predloge. Predvsem želi nadaljevati z izvedbo delavnic na temo spletnih učilnic Moodle, da spodbudi čim širšo uporabo na celotni UL NTF, prav tako želi nadaljevati tudi z izvedbo delavnic na temo MS orodij, ki so dostopna pedagogom z UL ID.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.