V skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu je sodelovala asist. Ana Samobor iz Pravne fakultete UL, ki je v letih 2021 in 2022 organizirala različne oblike podpornih aktivnosti z visokošolskimi učitelji in sodelavci ter študenti na članici pri uporabi spletnih učilnic v študijskem procesu.
gal_samobor_ana_splet

Ana Samobor

asist.

Multiplikatorka za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL PF

Kaj so počeli?

Multiplikatorka je sodelovala pri naslednjih aktivnostih:

 • priprava okvirnega načrta postavitve spletne učilnice za izvedbo pravne svetovalnice za begunce in tujce, v kateri bo potekala komunikacija s študenti, objavljanje aktualnih informacij in obveznosti študentov, razprave v forumih o različnih aktualnih temah ter preverjanja znanja v obliki kvizov;
 • načrtovanje vzpostavitve spletnih učilnic za vse pravne klinike na članici, ki bi bila idealna okolja za stik in obveščanje študentov o dogajanju na pravnem področju (npr. članki, aktualna sodna praksa);
 • predstavitev izkušenj z uporabo spletnih učilnic, kjer so bile udeležencem prikazane različne funkcionalnosti spletne učilnice, ki so se izkazale za koristne in učinkovite, ter tudi nekatere pomanjkljivosti spletni učilnic;
 • izvedba posveta s študenti, kjer so se pogovarjali o dosedanjih izkušnjah z uporabo spletnih učilnic v študijskem procesu;
 • izvedba posveta s pedagogi na članici, kjer so pregledali odzive študentov na uporabo spletnih učilnic ter jih predebatirali in se pogovorili o možnih izboljšavah, s katerimi bi študentom približali uporabo spletnih učilnic;
 • izvedba sestanka, katerega namen je bila analiza odzivov študentov in priprava načrta izboljšave spletnih učilnic, pri čemer so upoštevali stališča študentov in pedagogov (npr. več možnosti sprotnega preverjanja znanja, manj poudarka na forumih, ki niso zaživeli med študenti, ažurno objavljanje aktualnih dogajanj na področju prava, vzpostavitev posebnih podpoglavij).

Kaj so bili cilji podpornih storitev?

Cilji podpornih storitev so bili:

 • analiziranje in razprava o idejah in primerih dobrih paks uporabe spletnih učilnic;
 • vzpostavitev spletnih učilnic;
 • razprava o izgledu in potencialni vsebini spletnih učilnic za pravne klinike;
 • predstavitev prednosti in pomanjkljivosti spletnih učilnic glede na izkušnje pedagogov;
 • pridobivanje povratnih informacij s strani študentov pri uporabi spletnih učilnic;
 • seznanitev pedagogov z mnenji študentov glede uporabe spletnih učilnic in nadgradnja uporabe spletnih učilnic;
 • izdelava načrta izboljšave in nadgradnje uporabe spletnih učilnic v študijskem procesu.
Kaj so ugotovili?
Multiplikatorka meni, da so bile podporne storitve učinkovite in produktivne. V sodelovanju s kolegi so na podlagi predstavljenih izkušenj in primerov dobre prakse uporabe spletnih učilnic razvili nove ideje in sestavili jasen ter natančen načrt za vzpostavitev spletnih učilnic, kar bo izboljšalo sodelovanje s študenti in izvedbo drugih pedagoških aktivnosti. Pri pridobivanju povratnih informacij s strani študentov se je izkazalo, da so pri večini predmetov spletne učilnice posodobljene in pregledne, pri čemer pa so študenti poudarili, da je uporaba spletnih učilnic smiselna, če jo uporabljajo vsi pedagogi na članici in si želijo ločevanje med obveznimi in neobveznimi gradivi ter več možnosti za sprotno preverjanje znanja. Odzive študentov so pregledali in ugotovili, da jim spletna učilnica dopušča, da jih smiselno implementirajo. Pedagogi se bodo zavzeli, da študentom z upoštevanjem čim več stališč izboljšajo uporabniško izkušnjo.

Kakšni so načrti za naprej?

Multiplikatorka si želi podporne storitve ponoviti, kjer bi si s sodelavci med seboj delili izkušnje z uporabo vzpostavljenih spletnih učilnic ter se pogovorili o novih idejah in morebitnih izboljšavah. Prav tako bi bilo v prihodnje smiselno izvesti širšo anketo o uporabi spletnih učilnic med študenti ter povratne informacije upoštevati tudi pri nadaljnjem delu.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.