Spodbujanje didaktične rabe IKT in deljenje izkušenj na Filozofski fakulteti

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je v letih 2021 in 2022 z nami sodelovala lekt. Dr. Saša Podgoršek, ki je izvajala različne aktivnosti, preko katerih je pri kolegih in študentih spodbujala razmislek o smiselni rabi IKT v pedagoškem procesu.

Foto: Janez Zalaznik

Picture1

Saša Podgoršek

Lekt. dr.

Multiplikatorka za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL FF

NEKAJ PRIMEROV IZVEDENIH AKTIVNOSTI:

Lekt. dr. Saša Podgoršek je v okviru skupnosti multiplikatorjev organizirala sestanke s pedagogi na UL FF, kjer so najprej skupaj ugotovili, kakšne so njihove potrebe po podpori in izobraževanju na članici, nato pa so na primerih obstoječih dobrih praks rabe IKT v pedagoškem procesu razmislili o možnostih prenosa izkušenj in znanj na druge predmete. Med izvedenimi aktivnostmi je bila poudarjena potreba po možnostih rabe spletne učilnice Moodle, v kateri so pedagogi skupaj izvedli različne dejavnosti, kot je npr. zasnova, izdelava, pilotiranje, optimizacija in izdelava končne različice kvizov v spletni učilnici ter zasnova in oblikovanje foruma. Multiplikatorja je s pedagogi delila tudi svoje izkušnje pri zasnovi in uporabi orodij za oblikovanje aktivnosti za študente jezikovnih smeri. Pedagogi so imeli vseskozi na voljo tudi podporo po telefonu.

KAJ SO BILI CILJI IZVEDENIH AKTIVNOSTI:

Cilji aktivnosti so bili:

  • zmožnost zasnove ter izvedbe foruma in kviza kot aktivnosti za študente v spletni učilnici,
  • pilotiranje, optimizacija in izdelava končne verzije kviza,
  • zmožnost osnovne rabe Zooma,
  • predstavitev lastnih primerov dobre prakse pri uporabi IKT v pedagoškem procesu in refleksija možnosti prenosa na druge predmete,
  • zmožnost zasnove in izvedbe foruma kot aktivnosti za študente v spletni učilnici,
  • izvoz razprav,
  • predstavitev različnih možnosti zasnove spletne učilnice,
  • prikaz primerov za učenje tujega jezika z orodji forum, kviz, izbira, wiki,
  • postopki za izvoz vsebin spletne učilnice in za zasnovo zgoraj omenjenih aktivnosti.

REFLEKSIJA IZVAJALKE:

Sestanki so se izkazali kot dobrodošla spodbuda pedagogom, ki potrebujejo ciljno usmerjeno podporo in neposreden stik z izvajalcem, ki jim zna približati možnosti rabe IKT ter jih voditi skozi proces snovanja in izvedbe v trenutku, ko to potrebujejo. Osebni stik je zelo pomemben in smiselno dopolnjuje široko ponudbo kakovostnih izobraževanj, ki jih nudi Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.

NAČRTI ZA NAPREJ:

Udeležence svetovanj bodo spremljali pri njihovem ustvarjanju dejavnosti v Moodlu in jim po potrebi nudili dodatno podporo. Na podlagi izkušenj, pridobljenih pri svetovanjih, bodo razmislili o možnostih vzpostavitve rednih sestankov za spodbujanje didaktične rabe IKT na UL FF.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.