Spodbujanje didaktične rabe IKT in deljenje izkušenj na Filozofski fakulteti

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani so multiplikatorji za didaktično uporabo IKT v letu 2021 izvajali različne dejavnosti, preko katerih so pri kolegih in študentih spodbujali razmislek o smiselni rabi IKT v pedagoškem procesu.

Foto: Janez Zalaznik

Picture1

Saša Podgoršek

Lekt. dr.

Multiplikator za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL FF

NEKAJ PRIMEROV IZVEDENIH AKTIVNOSTI:

Lekt. dr. Saša Podgoršek je v okviru skupnosti multiplikatorjev organizirala sestanke z visokošolskimi učitelji na UL FF, kjer so najprej skupaj ugotovili, kakšne so njihove potrebe po podpori in izobraževanju na članici, nato pa so na primerih obstoječih dobrih praks rabe IKT v pedagoškem procesu razmislili o možnostih prenosa izkušenj in znanj na druge predmete. Med izvedenimi aktivnostmi je bila poudarjena potreba po možnostih rabe spletne učilnice Moodle, v kateri so visokošolski učitelji skupaj izvedli različne dejavnosti, kot je npr. zasnova, izdelava, pilotiranje, optimizacija in izdelava končne različice kvizov v spletni učilnici. Vseskozi so imeli na voljo tudi podporo po telefonu.

REFLEKSIJA IZVAJALKE:

Sestanki so se izkazali kot dobrodošla spodbuda visokošolskim učiteljem, ki potrebujejo ciljno usmerjeno podporo in neposreden stik z izvajalcem, ki jim zna približati možnosti rabe IKT ter jih voditi skozi proces snovanja in izvedbe v trenutku, ko to potrebujejo. Osebni stik je zelo pomemben in smiselno dopolnjuje široko ponudbo kakovostnih izobraževanj, ki jih nudi Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.

NAČRTI ZA NAPREJ:

Udeležence svetovanj bodo spremljali pri njihovem ustvarjanju dejavnosti v Moodlu in jim po potrebi nudili dodatno podporo. Na podlagi izkušenj, pridobljenih pri prvih svetovanjih, bodo razmislili o možnostih vzpostavitve rednih sestankov za spodbujanje didaktične rabe IKT na UL FF.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.