Izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda s Fakultete za družbene vede UL je sodelovala v skupnosti multiplikatorjev, kjer je visokošolske učitelje in sodelavce na članici spodbujala pri uporabi IKT v pedagoškem procesu ter v sodelovanju s kolegi v obliki strokovnega svetovanja za Fakulteto za družbene vede v letu 2021 pripravila:

  • smernice za izvedbo preverjanja znanj na daljavo kot del splošnih smernic za izvedbo preverjanja znanj,
  • predlogo izjave študenta o samostojnem opravljanju izpita na daljavo (v slovenskem in angleškem jeziku),
  • predlogo obvestila o obdelavi osebnih podatkov pri izpitu na daljavo (v slovenskem in angleškem jeziku).

Pripravljene smernice za izvedbo preverjanj znanj na daljavo in spremljajoče priloge so objavili v spletni učilnici Moodle za visokošolske učitelje in sodelavce UL FDV ter jih o tem obvestili po e-pošti.

Izvajalka je sodelovala tudi v delovni skupini UL, ki je na osnovi dosedanjih izkušenj digitalizacije študijskega procesa na članicah, upoštevajoč strokovne usmerite s področja didaktike ter IKT, pripravila »Smernice Univerze v Ljubljani za izvedbo kombiniranega učenja (ang. Blended Learning) in uporabo IKT v študijskem procesu«. Smernice so bile predstavljene na Senatu UL (27. 9. 2022) in javno objavljene septembra 2022 ter posredovane vsem članicam UL.

slika katja

Katja Lozar Manfreda

izr. prof. dr.

Multiplikatorka za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL FDV

Kaj so bili cilji strokovnega svetovanja?

Cilji strokovnega svetovanja so bili:

  • podati usmeritve visokošolskim učiteljem in sodelavcem UL FDV za izvajanje preverjanj znanj na daljavo,
  • pripraviti enotne dokumente za študente UL FDV (izjave, obvestila o obdelavi podatkov),
  • podati usmeritve vodstvom in pedagogom na UL za večjo digitalizacijo pedagoškega procesa – iz dokumenta »S smernicami želimo spodbuditi članice, visokošolske učitelje in učiteljice, sodelavce in sodelavke, da uvedejo in izvajajo kontaktne oblike študijskega procesa tudi v spletnem okolju in s tem dopolnjujejo in/ali delno nadomestijo tradicionalne kontaktne oblike študijskega dela … s ciljem aktivnega sodelovanja v digitalni preobrazbi visokošolskega prostora«.
Kaj so ugotovili?

Smernice za FDV so bile nujno potrebne in dobrodošle, olajšale so delo pedagogom ter postavile enotni okvir za preverjanja znanja, kar je preprečevalo številne morebitne zaplete in nerazumevanja.

Smernice Univerze v Ljubljani za izvedbo kombiniranega učenja (ang. Blended Learning) in uporabo IKT v študijskem procesu predstavljajo živ dokument, ki se bo spreminjal hkrati z izkušnjami in nadaljnjim razvojem digitalizacije.

Kakšni so načrti za naprej?

Izvajalka bo na UL FDV  še naprej usmerjala digitalizacijo študijskega procesa, prav tako pa želi še naprej sodelovati pri pripravi smernic za digitalizacijo pedagoškega procesa na ravni UL.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.