Delavnica za študente: IKT pri poučevanju tujih jezikov

V okviru skupnosti multiplikatorjev je doc. dr. Andreja Retelj iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izvedla delavnico za študente, bodoče učitelje tujih jezikov.

Kaj so počeli?

Na delavnici, ki je potekala preko videokonferenčnega sistema Zoom, so se najprej posvetili značilnostim pedagoških srečanj na daljavo ter si ogledali pravila kakovostnega dela na daljavo. Posebej so si ogledali bonton pri takšnem načinu dela, saj udeleženci pogosto ne vedo, kako se je potrebno obnašati na spletu.

V nadaljevanju je sledil pregled pedagoškega kolesa ter diskusija o orodjih, ki so v pedagoškem kolesu* predstavljena po taksonomskih stopnjah (po revidirani Bloomovi taksonomiji), nato pa se je razvila diskusija o smiselni integraciji IKT v poučevanje tujih jezikov.

V praktičnem delu delavnice so študenti spoznali orodja, ki so primerna za demonstracijo, vadenje, interakcijo ter sodelovalno učenje. Preizkusili so različno IKT ter s pomočjo orodja Padlet za posamezno IKT tudi navedli nekaj aktivnosti, ki jih lahko pripravimo v pedagoškem procesu:

Foto: Janez Zalaznik

Andreja_Retelj_2

Andreja Retelj

doc. dr.

Multiplikatorka za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL FF

  • Mentimeter (glasovanje, kvizi, drsnice) – viharjenje možganov za predstavitev nove teme, zbiranje asociacij/kratke refleksije o obravnavani temi, pridobivanje mnenj pri študiju na daljavo ali v živo, saj omogoča anonimnost pri odgovarjanju, ponovitev študijske vsebine iz prejšnjega predavanja.
  • Answergarden (glasovanje, kvizi) – uvodna motivacija, odgovarjanje na vsebinska vprašanja in s tem ponovitev študijske vsebine, uporabno pri takojšnji uporabi, saj ni potrebno predhodno ustvarjanje aktivnosti.
  • Vocaroo (snemanje zvoka) – uporabno pri vajah iz besedilne fonetike, kjer je pomembna izgovorjava, pri vajah za govorne nastope, predstavitvi osebnih mnenj ipd., saj omogoča prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami (gibalno ovirani, slabovidni) in jim olajša delo.
  • Phrase.it (oprema fotografij z oblački) – kreativno pisno izražanje, ustvarjanje zgodbic oz. stripov, povzetek osebe iz obravnavanega dela ipd.
  • Meme (oprema fotografij z besedilom) – upodabljanje različnih zgodovinskih dogodkov za pomnjenje snovi, spodbujanje kreativnih in humornih odzivov učečih se, poživitev predstavitev, strnjena predstavitev vsebine (potrebno veliko razmišljanja in načrtovanja), uporabno kot domača naloga/uvod/končna motivacija, urjenje slovnice (pogojnikov) ipd.

Študenti so poleg zgoraj naštetih spoznali še naslednja orodja: Voki (izdelava govorečih avatarjev), Comic creator (zgodbe z govorom v oblačkih), Bamboozle (interaktivne igre), Liveworksheets (interaktivni učni listi), Learningapps (interaktivne naloge) ter Kahoot (interaktivni kvizi).

Delavnica se je zaključila s predstavitvijo Evropskega okvirja digitalnih kompetenc učiteljev – DigCompEdu*, ki ga lahko študenti uporabijo za spremljanje in razvoj lastnih digitalnih kompetenc.

Kaj so bili cilji delavnice?

Cilji delavnice so bili:

  • seznanjanje z naborom IKT, ki so posebej primerne za poučevanje tujih jezikov v osnovni in srednji šoli;
  • preizkušanje in ovrednotenje predstavljenih orodij;
  • spoznavanje Evropskega okvirja digitalnih kompetenc učiteljev.

Kaj so ugotovili?

Delavnica se je izkazala za zelo učinkovito, saj so se študenti seznanili z raznolikimi, specifičnimi orodji, ki jih lahko uporabijo pri pouku tujih jezikov, ter si skozi diskusijo izmenjali tudi nekaj idej za pripravo aktivnosti za učence in dijake.

* V kolikor želite izvedeti več o uporabi IKT v pedagoškem procesu, temeljoč na pedagoškem kolesu, se nam lahko pridružite na naslednji izvedbi intenzivne spletne delavnice Didaktična uporaba IKT v procesu učenja in poučevanja, če pa želite poglobiti svoje znanje na področju digitalnih kompetenc izobraževalcev, se nam lahko pridružite na intenzivni spletni delavnici Digitalne kompetence učiteljev.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.