Podpora visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter študentom pri uporabi spletnih učilnic Moodle na UL PF

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani so v lanskem letu pričeli z intenzivno uporabo spletnih učilnic Moodle v pedagoškem procesu. V okviru skupnosti multiplikatorjev je izr. prof. dr. Ana Vlahek opravila številne aktivnosti, s katerimi je spodbujala uporabo IKT v pedagoškem procesu tako pri zaposlenih kot pri študentih. Med drugim je bila sodelavkam in sodelavcem ves čas na voljo za podporo pri uporabi spletnih učilnic Moodle. Pomoč jim je nudila pri ustvarjanju predmetov, urejanju nastavitev in reševanju morebitnih težav. Poleg tega je organizirala izobraževanja za študente, ki so se tako seznanili z uporabo spletne učilnice. Na UL Pravni fakulteti so spletne učilnice s strani zaposlenih in študentov zelo dobro sprejete in so postale prevladujoči način spletnega komuniciranja.

gal_av.photoshop_fotorlomo_fotor

Ana Vlahek

izr. prof. dr.

Multiplikator za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL PF

NEKAJ PRIMEROV IZVEDENIH AKTIVNOSTI:

  • spodbujanje uporabe spletne učilnice Moodle na katedrah članice pri kolegih učiteljih in sodelavcih,
  • deljenje izkušenj o uporabi spletne učilnice Moodle,
  • priprava in testiranje spletnih učilnic za posamezne predmete,
  • reševanje različnih vprašanj s strani visokošolskih učiteljev in sodelavcev (težave z vpisom v učilnico, urejanje učilnic, obveščanje študentov, ustvarjanje različnih aktivnosti ipd.),
  • organizacija izobraževanja za študente o uporabi spletnih učilnic,
  • priprava navodil za uporabo naloge za oddajo izdelkov študentov ter napredno vrednotenje oddanih nalog,
  • priprava navodil za objavo datotek, ki omogočajo neposredno spreminjanje vsebine s strani vseh sodelujočih v spletni učilnici hkrati,
  • študij uporabe aktivnosti podatkovna baza za oddajo nalog,
  • identifikacija potreb za nadgradnjo spletnih učilnic na podlagi dosedanjih izkušenj.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.