V skupnosti multiplikatorjev z nami sodeluje doc. dr. Andrej Kohont iz Fakultete za družbene vede UL, ki je skupaj s predstavniki članice ter sodelavkami Kariernega centra (KC) UL za predmet Kadrovska praksa jeseni 2021 prvi na UL vzpostavil testno digitalno podporo znotraj Portala osebnega in profesionalnega razvoja (POPR) in jo v letu 2022 tudi uporabil. T. i. “potke” za predmet Kadrovska praksa so dostopne z univerzitetno digitalno identiteto študenta oz. administratorja na povezavi: https://popr.uni-lj.si/unauth/student/login.

Foto: spletna stran UL FDV

kohont-andrej

Andrej Kohont

doc. dr.

Multiplikator za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL FDV

Kaj so počeli?

 • Prilagodili so obstoječe rešitve, t. i. potke v POPR-u, v procesu izvajanja predmeta Kadrovska praksa: 1) iskanje prakse, 2) izvajanje prakse na temelju tripartitne pogodbe, študentske napotnice, raziskovalnega ali prostovoljnega dela, 3) najava prakse, 4) potrjevanje s strani mentorja, 5) potrjevanje s strani strokovne službe, 6) priprava pogodbe, 7) oddaja poročil za prakso, 8) oddaja potrdila o praksi.
 • Integrirali in prilagodili so vse obstoječe dokumente, ki so potrebni za izvajanje Kadrovske prakse (Prijava na praktično usposabljanje, Potrdilo o sprejemu na kadrovsko prakso, Poročilo o praksi, Potrdilo o opravljeni praksi).
 • Izboljšali so obstoječi proces podpore praktičnemu usposabljanju, ki poteka preko Spletnega referata UL FDV.
 • Testirali so digitalno podporo za praktično usposabljanje v POPR-u, ki so jo od februarja 2022 dalje tudi uporablili pri predmetu Kadrovska praksa.
 • Pridobljeno znanje so prenesli na sodelavki, ki sta nosilki predmeta od študijskega leta 2022/23 dalje.
 • Opravili so evalvacijo sodelovanja pri digitalni podpori v POPR-u.
 • Uporabili POPR in vse obrazce pri spremljanju in izvedbi praktičnega usposabljanja.
 • Nadaljnje prilagodili obstoječe rešitve (t. i. potke) v POPR-u, v procesu izvajanja predmeta Kadrovska praksa.

Kaj so bili cilji strokovnega svetovanja?

Cilji strokovnega svetovanja so bili:

 • V letu 2021 vzpostaviti testno podporo znotraj POPR-a za predmet Kadrovska praksa na programu Sociologija-Kadrovski management v sodelovanju s sodelavci Kariernega centra.
 • Po testiranju prilagoditi, integrirati in izboljšati vse obrazce, ki jih uporabljajo za praktično usposabljanje in na ta način izboljšati in poenostaviti proces za uporabnike (študente).
 • V letu 2022 podporo testirati v sodelovanju z nosilcem predmeta, strokovno sodelavko v Službi za študijske zadeve in študenti pri predmetu.
 • Prenesti pridobljeno znanje na sodelavki, ki sta predmet prevzeli v študijskem letu 2022/23.
 • Na podlagi izkušenj podporo prenesti na preostale študijske programe na UL FDV ali širše na UL, kjer bi to želeli.
 • V februarju 2022 (2. semester) uporabljati podporo v sodelovanju z nosilcem predmeta Kadrovska praksa, sodelavkami pri predmetu ter strokovno sodelavko v Službi za študijske zadeve in študenti pri predmetu.
 • Še naprej testirati (uporabniški vidik) in še izboljšati proces podpore praktičnemu usposabljanju.
Kaj so ugotovili?

Sodelovanje in testiranje v sodelovanju s KC UL, sodelavkami FDV UL in predvsem študenti, ki so portal uporabljali prvič, je potekalo zelo uspešno. Glede na to, da so portal za ta namen testirali in rešitve oblikovali prvi na UL, je bilo potrebnih precej prilagoditev v POPR-u ter komunikacije, s pomočjo katere so zajeli vse posebnosti izvajanja praktičnega usposabljanja na programu Sociologija – Kadrovski management. Na podlagi evalvacije so ugotovili, da sedaj digitalna podpora deluje optimalno.

Kakšni so načrti za naprej?

Portal bodo uporabljali in ga sproti prilagajali procesu izvedbe praktičnega usposabljanja pri predmetu Kadrovska praksa. Izkušnje za podporo praktičnemu usposabljanju v POPR-u bodo delili med zainteresiranimi študijskimi programi znotraj FDV in na ravni celotne UL.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.