Spodbujanje didaktične uporabe IKT ter priprava jezikovnih izboljšav zapisov navodil v Moodlu na UL FU

V letu 2023 v skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT s Fakultete za upravo UL z nami sodelujeta doc. dr. Damijana Keržič in lekt. Vida Zorko, MA EdTech & TESOL, ki sta s pedagogi na članici izvedli številne sestanke in strokovna svetovanja, na katerih sta delili izkušnje in pedagoge spodbujali pri didaktični uporabi IKT pri svojih predmetih. Poleg svetovanj pedagogom sta se posvetili tudi izboljšavi slovenskih prevodov zapisov navodil v spletni učilnici Moodle.

Foto: Spletna stran UL FU

Kerzic-SS

Damijana Keržič

doc. dr.

Multiplikatorka za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL FU

Foto: Spletna stran UL FU

504

Vida Zorko

lekt. MA EdTech & TESOL

Multiplikatorka za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL FU

Kaj sta počeli?

Podpora pedagogom pri uporabi spletne učilnice Moodle

V mesecu februarju sta izvajalki vsem pedagogom na članici ponudili didaktično in tehnično podporo pri izvedbi poučevanja v spletni učilnici. Vabilu sta se odzvali dve pedagoginji, ki sta multiplikatorkama na individualnem sestanku predstavili izzive in vprašanja glede uporabe spletne učilnice Moodle pri svojem delu. V času do drugega sestanka sta multiplikatorki pripravili odgovore in predloge aktivnosti (npr. forum, EdPuzzle, ScreenPal), ki sta jih pedagoginji pregledali in pripravili vprašanja. Na tak način se je odvilo več zaporednih individualnih srečanj, na katerih sta multiplikatorki s pedagoginjama pregledali različne primerne aplikacije, preizkušali vzorčne aktivnosti v predlaganih aplikacijah, podajali odgovore na vprašanja, jima pomagali izdelati lastne aktivnosti v izbranih aplikacijah ipd.

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj aktivnosti, ki sta jih multiplikatorki izvedli:

 1. Podpora pri posodobitvi predmeta Nemški jezik:
 • Uvodni sestanek s pedagoginjo: predstavitev izziva, kako prenesti približno 40 aktivnosti, navedenih v učbeniku, v spletno učilnico Moodle. Gre za aktivnosti pisanja krajših in daljših sestavkov, govornih nastopov študentov ipd.
 • Priprava primera rešitve: predlagana je bila uporaba foruma Vprašanja in odgovori, pri katerem študenti vidijo odgovor vrstnikov šele, ko sami objavijo prispevek, kar lahko pomaga pri spodbujanju aktivnega sodelovanja in prepreči kopiranje vsebin med študenti.
 • Predlog rešitve: multiplikatorki sta pedagoginji predlagali poskusno uvedbo foruma že v tekočem semestru. Namesto individualnega pisanja odgovorov v učbenik bodo lahko študenti sodelovali v forumu, ustvarjali in delili jezikovne posnetke z vrstniki ipd.
 • Izbor programa za snemanje zaslonske slike in učiteljeve razlage: pedagoginja je želela pripraviti videoposnetke z dodatno razlago študijske vsebine za študente in jih objaviti v spletni učilnici. Multiplikatorki sta pregledali različna orodja (npr. ScreenPal) in jih priporočili pedagoginji za uporabo.
 • Izbor programa za dodajanje nalog in vprašanj v videoposnetke: pedagoginja je želela videoposnetke opremiti z jezikovnimi nalogami. Multiplikatorki sta pregledali različna preprosta orodja za pripravo interaktivnih videoposnetkov (npr. EdPuzzle) in jih priporočili pedagoginji za uporabo.
 1. Podpora pri oblikovanju predmeta Informatika in izvajanju učnega procesa v okolju Moodle ter razlaga pravilnikov, ki vplivajo na izvedbo predmeta v spletni učilnici:
 • Predstavitev namena spletne učilnice, načina dela, strukture predmeta.
 • Predstavitev aktivnosti naloga: nastavitve naloge in beleženje opravljenih aktivnosti, ki jih na članici kot pristop na izpit prenašajo v e-referat, delo s skupinami v spletni učilnici.
 • Predstavitev aktivnost izbira skupine: razlaga namena aktivnosti in pregled različnih nastavitev.
 • Predstavitev aktivnosti kvizi: predstavitev različnih nastavitev v kvizih in dodajanje omejitev.
 • Predstavitev esejskih vprašanj znotraj kviza: razlaga o ročnem ocenjevanju esejskih vprašanj v kvizu v primeru, ko so vključene tudi pripete datoteke (preglasitev ocene, shranjevanje datoteke na računalnik, pregled različnih skupin naključnih vprašanj, izvedba ponovnega ocenjevanja v primeru popravkov pravilnih odgovorov ipd.).

Prevajanje zapisov navodil v spletni učilnici Moodle

Multiplikatorki sta v fakultetnem Moodlu poiskali neprevedene oz. slabo prevedene zapise navodil ter kontaktirali skrbnico e-študija in jo prosili za možnost vnosa prevodov ali popravkov prevodov. Tako sta prevedli neprevedene izraze oz. popravili že obstoječe prevode 283 zapisov navodil in jih vnesli v Moodle. S tem so pedagogi in študenti pridobili boljše prevode že prevedenih navodil in tudi slovenske prevode besedil, ki pred tem še niso bila prevedena. Kakovostnejši prevodi lahko tako pedagogom kot tudi študentom pomagajo pri lažjem razumevanju navodil in posledično boljšem delu v spletni učilnici Moodle.

Kaj sta bila cilja izvedene aktivnosti?

Cilja izvedene aktivnosti sta bila:

 • Pedagogi izboljšajo svoje pedagoško delo z uporabo IKT, tako da aktivnosti za študente nadgradijo, preoblikujejo oz. redefinirajo (po SAMR modelu). Na koncu imajo izdelane kakovostne učne aktivnosti v primernih aplikacijah.
 • Pedagogom in študentom so v fakultetnem Moodlu na voljo kakovostnejši prevodi (ukazi, navodila, pomoč) in tudi slovenski prevodi izrazov, ki doslej še niso bili prevedeni. S tem bo izboljšana uporabniška izkušnja fakultetne spletne učilnice Moodle.

Kaj sta ugotovili?

Pedagoginji sta želeli podrobneje spoznati aplikacije, ki sta jih sicer nekoliko poznali že od prej, in jih didaktično vključiti v pedagoški proces. Individualno svetovanje jima je pomagalo, da sta pričeli z dejansko uporabo orodij in jih tako vključili v lastno poučevanje.

Navodila v spletni učilnici Moodle so bila delno neprevedena ali pa so bili slovenski prevodi neustrezni, zato je bilo koristno vse prevode poenotiti in uporabiti primerne slovenske izraze. Tako je bila izboljšana uporabniška izkušnja, saj so bile odpravljene dvoumnosti obstoječih prevodov in poenoteno besedišče spletne učilnice v slovenščino.

Kakšni so načrti za naprej?

Pedagoginji bosta po nasvetih multiplikatork posodobili aktivnosti in naloge pri predmetih, multiplikatorki pa jima bosta na voljo za dodatno pomoč. Pedagoginji bosta svoje izboljšave in izkušnje predstavili na pedagoških srečanjih na fakulteti.

Multiplikatorki bosta še naprej pozorni na morebitne neprevedene ali slabo prevedene izraze v spletni učilnici Moodle ter jih sproti odpravili. Pridružili sta se tudi poštnemu seznamu na Arnesu, ki ga je ustvaril skrbnik slovenskega jezikovnega paketa za Moodle, kjer bosta skupaj s kolegi z drugih fakultet in slovenskih univerz iskali primerne prevode in reševali jezikovne zagate Moodla.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.