Spremljanje potreb in izvedba različnih podpornih aktivnosti za pedagoge na UL FPP

Tudi na Fakulteti za pomorstvo in promet UL smo v koledarskih letih 2021 in 2022 v skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT sodelovali z izr. prof. dr. Evelin Krmac, ki je, poleg rednega udeleževanja podpornih aktivnosti, izvedenih v Centru Digitalna UL, skrbela za obveščanje in spodbujanje kolegov na članici za uporabo IKT.

Kaj je bilo izvedeno?

  • Obveščanje kolegov o aktualnih aktivnostih, dogodkih in izobraževanjih v okviru Centra Digitalna UL,
  • izvedba anketnih vprašalnikov z zbiranjem potreb po opremi in pripravi skupne spletne učilnice za oddajo zaključnih del študentov,
  • zbiranje potrebnih podatkov in popis obstoječe opreme na članici za nadaljnje nakupe,
  • individualno svetovanje kolegom glede uporabe različnih orodij, kot so na primer spletne učilnice Moodle, PowerPoint, Zoom, H5P,
  • priprava gradiv o uporabi spletnih učilnic Moodle,
  • izvedba delavnice za uporabo orodja Iorad.

Kaj so bili cilji izvedenih aktivnosti?

  • Spodbujanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev za uporabo različne IKT (spletne učilnice Moodle, Iorad, Zoom, H5P ipd.),
  • svetovanje in pomoč visokošolskim učiteljem in sodelavcem pri uporabi različne IKT,
  • zbiranje potreb po IKT in podpornih aktivnostih med visokošolskimi učitelji in sodelavci na članici.
evelin_krmac

izr. prof. dr. Evelin Krmac

Multiplikatorka za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL FPP

Kaj je bilo ugotovljeno?

Z aktivnostmi je multiplikatorka spodbudila nekaj kolegov za didaktično uporabo IKT ter se ažurno odzvala na potrebe po podpori pedagogov pri uporabi IKT. Z zbiranjem podatkov o aktualnem stanju z opremo (tako strojno, multimedijsko kot tudi programsko) bodo na članici lahko bolj učinkovito načrtovali nadaljnje nakupe in optimizirali uporabo IKT. 

 

Kakšni so načrti za naprej?

Izvajalka bo tudi v prihodnje sodelovala v skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT, spremljala potrebe pedagogov po podpornih aktivnostih pri uporabi IKT in te potrebe naslavljala na različne načine (izdelava gradiv, svetovanje, usmeritev na obstoječa izobraževanja in gradiva ipd.).

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.