V skupnosti multiplikatorjev za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu je sodeloval asist. mag. Gregor Kokalj iz Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL. Skupaj s sodelavcem mag. politologije Klemnom Hodžićem je organiziral in izvajal strokovna svetovanja in sestanke, kjer so razpravljali o možnostih spodbujanja uporabe IKT med zaposlenimi na članici.

Foto: Miha Benedičič

Gregor-Kokalj

Gregor Kokalj

asist. mag.

Multiplikator za didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu na UL ALUO

Foto: Miha Benedičič

Klemen-Hodzic

Klemen Hodžić

mag. politologije

Kaj so počeli?

Multiplikator je v sodelovanju s kolegi na članici:

– preverjal uporabo UL identitete med študenti in možnosti za povečanje komuniciranja med študenti preko UL pošte;

– analiziral težave pri uporabi domenskega ključa ALUO med zaposlenimi (pedagogi) ter na podlagi tega nadgradil in poenostavil navodila za uporabo ter omogočil lažji dostop do le-teh preko spletne strani ALUO, kjer je uredil IT kotiček;

– raziskal uporabo Office 365 med študenti (npr. OneDrive, Outlook, World);

– pregledal možnosti integriranja in uporabnosti obstoječega urnika (WTT) v povezavi z Office 365 in e-učilnico;

–  raziskal možnosti uporabe obstoječih aplikacij za gradnjo urnikov in njihovo povezovanje z obstoječim sistemom;

– predstavil možnosti in uporabnost spletne učilnice Moodle v specifičnem okolju ALUO;

– v spletni učilnici Moodle prilagajal teme na nivoju predmeta (grafično in strukturno poenotenje predmetov) in pripravil predlogo predmeta;

– v spletni učilnici Moodle preverjal trenutno dostopne vtičnike in možnosti njihove uporabe v specifičnem okolju ALUO;

– raziskal trenutni urnik ALUO WTT (Wise Timetable), pregledal možnosti uporabe lokalnega urnika (urnika za specifično skupino) pri predmetih in njegovo nadgradnjo za uspešno uporabo;

– raziskal osebni WTT urnik za pedagoge, vezanega na predmet, in pregledal možnosti njegove uporabe;

– poskrbel za povezovanje orodja MS Whiteboard s spletno učilnico Moodle ter pregledal možnosti in uporabo le-tega za shranjevanje del študentov;

– pilotno uporabil orodje MS Whiteboard pri predmetih in preizkusil različne možnosti uporabe ter ga preveril z vidika dostopnosti za študente;

– pilotno uporabil »predmet« za komunikacijo na nivoju oddelka med pedagogi in zunanjimi sodelavci.

Kaj so bili cilji podpornih storitev?

Cilj izvedenih aktivnosti je bil preverjanje možnosti aktivnejše uporabe digitalnih orodij na nivoju ALUO, optimizacija in povezovanje preko enotnega digitalnega orodja (ki je dosegljivo in možno glede na finančna sredstva).

Izid aktivnosti bo oblikovanje enotnega strateškega dokumenta o razvoju ALUO na področju digitalnih vsebin in orodij.

Kaj so ugotovili?

Glede na specifičnost izvajanja velike večine predmetov na UL ALUO (ateljejsko delo, individualni pristop do študenta, manjše skupine ipd.) je obdobje pandemije Covid-19 prineslo velike spremembe ne samo pri izvajanju študijskega procesa temveč predvsem pri uporabi digitalnih orodij, in sicer najprej pri komunikacijah (e-pošta, MS Teams ipd.), kasneje pa tudi pri zavedanju možnosti uporabe digitalnih vsebin pri samih predavanjih znotraj dela v ateljeju.

Glede na specifičnost izvajanja in predhodno znanje uporabnikov so na članici pričeli z osnovnimi usposabljanji in promocijo uporabe e-indentitete med študenti ter načina uporabe domenskega ključa pri zaposlenih in zunanjih sodelavcih. E-učilnica s svojo naravnanostjo v izgradnjo osebnega uporabnega portala (aplikacije) v določeni meri odbija uporabnike (predvsem pedagoge), narejen je bil korak v smeri priprave predlog predmetov, ki bi vsebovali potrebno strukturo vtičnikov za izvajanje pedagoškega procesa in komunikacije s študenti, obenem pa je bila podana ideja grafične prenove (v okviru možnosti, ki jih dovoljuje program) ter raziskava možnih uporabnih tem, ki so na voljo v okviru aplikacije.

Kakšni so načrti za naprej?

Multiplikator meni, da bo v nadaljevanju, glede na trenutno stanje in število aktivnih uporabnikov ter problemov, ki se pri tem pojavljajo, potrebno razmisliti o dodatnih načinih približevanja aplikacij uporabnikom.

Multiplikator si želi v prihodnosti enotno platformo, ki bi omogočala združevanje komuniciranja, poučevanja in arhiviranja.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.