Posvet Učitelji učiteljem:
Novi trendi, izkušnje in izzivi v visokošolskem poučevanju

Na dogodku nam je plenarna predavateljica dr. Anna Battaglia predstavila nekaj izkušenj in izzivov, ki jih je prineslo covid-obdobje in jih velja v visokošolskem izobraževanju ohraniti oz. redefinirati za prihodnje obdobje. Aktualne projekte in aktivnosti ter možnosti sodelovanja smo predstavili tudi predstavniki Centra Digitalna UL, pedagogi iz različnih članic UL pa so z nami delili lastne izkušnje z uporabo IKT v poučevanju in učenju.

Program

PROGRAM POSVETA
8.30 – 9.00
Zbor in kava
9.00 – 9.20
Uvodne besede
prof. dr. Maja Klun, Prorektorica za področje prenosa znanja, digitalizacije in trajnostnega razvoja
prof. dr. Janez Bešter, vodja Centra UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu
Plenarno predavanje
9.20 – 10.00
Lessons learned from having to adapt to the covid pandemic in higher education
dr. Anna Battaglia, Centre for Education, King’s College London
Aktualni projekti
10.00 – 10.15
Funkcionalna ter vizualna zasnova in specifikacija enotnega študijskega vmesnika
prof. dr. Janez Bešter in mag. Marko Papić, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu
10.15 – 10.35
Razvoj metodologije in tehničnih rešitev za različne z IKT-podprte učne pristope
Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič, Mateja Bevčič in mag. Marko Papić, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu
10.35 – 10.50
Izobraževalni ekosistem za pridobivanje digitalnih kompetenc pedagogov in študentov
prof. dr. Janez Bešter in Sanja Jedrinović, Center UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu
10.50 – 11.10
Odmor za kavo
Primeri uporabe IKT v pedagoškem procesu na članicah UL
11.10 – 11.25
Vključevanje različne IKT z namenom približati študijsko vsebino študentom
doc. dr. Matija Milanič, asist. Žan Klaneček, UL Fakulteta za matematiko in fiziko
11.25 – 11.40
Družbeno koristni interdisciplinarni projekti s področja umetne inteligence
prof. dr. Marko Robnik-Šikonja, doc. dr. Slavko Žitnik, UL Fakulteta za računalništvo in informatiko
11.40 – 11.55
Sodelovanje študentov pri pripravi orodja z dihotomnimi ključi za ocenjevanje površin lesa
doc. dr. Matjaž Pavlič, asist. dr. Jure Žigon, UL Biotehniška fakulteta
11.55 – 12.10
Ustvarjanje 360 stopinjskih interaktivnih videoposnetkov in spoznavanje AR/VR orodij v okviru projektnega učnega dela
doc. dr. Jože Kropivšek, doc. dr. Matej Jošt, doc. dr. Matjaž Pavlič, Luka Goropečnik, mag.inž.les., UL Biotehniška fakulteta
12.10 – 12.25
Uporaba IKT pri izvedbi pedagoškega procesa na področju razvoja krojev oblačil
asist. Tanja Podbevšek, UL Naravoslovnotehniška fakulteta
12.25 – 12.40
Izdelava vizualizacij in simulacij zahtevnejših konceptov v okviru skupinskega dela
doc. dr. Boštjan Kuzman, UL Pedagoška fakulteta
12.40 – 12.55
Diskusija
12.55 – 13.10
Popestritev pedagoškega procesa z izobraževalno igro in medvrstniškim vrednotenjem
doc. dr. Monika Kavalir, UL Filozofska fakulteta
13.10 – 13.25
Priprava virtualne kmetije za reševanje problemskih nalog
prof. dr. Breda Jakovac Strajn, asist. Maša Rajšp, asist. doc. dr. Štefan Pintarič, UL Veterinarska fakulteta
13.25 – 13.40
Vključevanje metode vrstniško učenje, podprte z IKT
doc. dr. Aleš Mohorič, asist. dr. Sergej Faletič, UL Fakulteta za matematiko in fiziko
13.40 – 14.30
Zaključek s pogostitvijo

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.