Študijske izkušnje z izvedbo digitalnega usposabljanja o laboratorijski varnosti

AVTORJI: Panu Viitaharju, Kirsi Yliniemi, Minna Nieminen, Antti J. Karttunen 

INSTITUCIJA: Aalto University, Finska

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 221

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Naravoslovje, matematika, računalništvo

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

študij na daljavo

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

V prispevku avtorji predstavljajo digitalno platformo za usposabljanje o laboratorijski varnosti, imenovano AALTOLAB, ki so jo razvili zaradi potreb po bolj prilagodljivih in zanimivih načinih poučevanja laboratorijske varnosti za kemijske inženirje. Platforma je sestavljena iz interaktivnega, spletnega 360° virtualnega laboratorija, ki je integriran s spletno učilnico Moodle, kjer študenti rešujejo izpit v varnem okolju. Študenti se lahko kadarkoli prosto gibljejo po laboratorijskih prostorih in sodelujejo pri različnih aktivnostih.

Platforma je bila razvita na Aalto University na Finskem in je trenutno sestavljena iz treh modulov. Modul za splošno usposabljanje o laboratorijski varnosti je obvezen za vse, ki želijo delati v laboratoriju, zato se usposabljanja, poleg študentov s področja kemije, udeležujejo tudi študenti z drugih področij, kot je elektrotehnika ali umetnost. Vsak modul je sestavljen iz dveh komponent: vsebin v 360° virtualnem laboratoriju in izpita v Moodlu.

Virtualni laboratorij je dostopen z uporabo spletnega brskalnika in temelji na 360° panoramskih slikah dejanskega laboratorija, ki ga uporabljajo na univerzi. Virtualno okolje je bilo ustvarjeno s programom 3DVista in je združljivo z namiznimi in mobilnimi napravami, ki podpirajo HTML5 in JavaScript. Po okolju se lahko študenti gibljejo z uporabo miške oz. zaslona na dotik. Virtualno okolje vsebuje različne interaktivnosti, s katerimi študenti sodelujejo pri preučevanju tem, povezanih z laboratorijsko varnostjo. Avtorji so za izdelavo interaktivnosti uporabili orodje H5P in virtualno okolje obogatili s predstavitvami, slikami, interaktivnimi izobraževalnimi videoposnetki z dodanimi vprašanji ter različnimi mini igrami. Prilagajanje aktivnosti je za učitelje zelo enostavno, saj orodje H5P ponuja uporabniku prijazen vmesnik za urejanje interaktivnosti. Ocenjevanje študentov je bilo izvedeno preko kviza v varnem okolju v Moodlu, ki študentom, poleg avtomatskega ocenjevanja, prikaže tudi takojšnjo povratno informacijo. Preizkus študentom prikaže 30 naključnih vprašanj (iz baze s 120 vprašanji), ki so različnega tipa, npr. povleci in spusti ter vprašanja z več pravilnimi odgovori. Vprašanja so skrbno oblikovana, npr. »Kako ravnate v določeni situaciji?« Med samim reševanjem so si lahko študenti pomagali tudi z uporabo 360° virtualnega laboratorija.

Splošne povratne informacije, ki so jih študenti podali o učenju z uporabo virtualnega laboratorija, so bile pozitivne. Največja slabost, ki so jo izpostavili, pa je bila ta, da so pri prehajanju med sobami težko sledili, katera študijska gradiva oz. aktivnosti so že rešili in katerih še ne. V takšnih primerih so morali določeno informacijo ponovno poiskati in še enkrat pogledati nekatera gradiva, kar bi lahko tudi pozitivno vplivalo na njihovo pomnjenje in razumevanje, če so gradivo prebrali dvakrat. Vseeno pa so avtorji virtualno okolje nadgradili tako, da lahko študenti sledijo, katera gradiva/aktivnosti so že rešili in katerih še ne. Rezultati so pokazali, da takšen način učenja povečuje zavzetost in motivacijo študentov, kar vodi k boljšim rezultatom, prav tako pa se lahko študenti samostojno učijo v svojem tempu in takrat, ko imajo čas. Priprava takšnega okolja na začetku učiteljem vzame nekoliko več časa, predvsem je pomembno dobro oblikovanje 360° virtualnega prostora in jasna navigacija. Nato pa platforma omogoča enostavno razvijanje gradiv za različne ciljne skupine ter tudi upoštevanje/prilagajanje različnim študentom.

VIRI:

Viitaharju, P., Yliniemi, K., Nieminen, M., & Karttunen, A. J. (2021). Learning experiences from digital laboratory safety training. Education for chemical engineers34, 87-93.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.