Uporaba digitalne bele table za spodbujanje aktivnega vključevanja študentov v času študija na daljavo

AVTORJA: Elsa Aniela Mendez Reguera, Mildred Lopez

INSTITUCIJA: Tecnologico de Monterrey, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Monterrey, Mehika

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 39

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Zdravstvo in sociala

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

študij na daljavo
sodelovalno učenje

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Pandemija COVID-19 je spremenila izobraževalne procese na različnih ravneh izobraževanja. Univerze in fakultete so se osredotočile na zagotavljanje akademske kontinuitete, pogosto pa je ostajal izziv, kako učne metode, ki se uporabljajo v predavalnici, prenesti v virtualno okolje. Najprej so učitelji stremeli k izvedbi pouka na način, kot smo ga vajeni iz konferenc – učitelj predava, študenti poslušajo, kar se je hitro izkazalo za neučinkovito in preveč monotono za študente, ki so na tak način v zelo majhni meri prevzemali odgovornost za svoje lastno učenje. Kot eden izmed ključnih faktorjev, ki je vplival na učinkovitost učenja, se je pokazal tudi način učenja na daljavo, ki ni vključeval »face-to-face« interakcij študenta z učiteljem. In ravno interakcija je tisto, kar po mnenju avtoric pomembno prispeva k izboljšanju učenja ter razvoju poglobljenih znanj. S tem v mislih so učitelji iskali možnosti, kako v študij na daljavo prinesti več aktivnega vključevanja študentov in sodelovanja, ki bi študentom omogočilo aktivno vključevanje ter upravljanje z lastnim učenjem. Pri predmetu Imunologija so študenti vajeni dinamičnega poteka pedagoškega procesa, kjer skupaj z učitelji razvijajo diagrame z namenom obrazložitve oz. pojasnjevanja interakcij med različnimi koncepti in procesi. Proces gradnje znanja je voden preko vprašanj, ki spodbujajo višje taksonomske procese pri študentih, ki se nato preko diskusije vključujejo v izmenjavo in deljenje znanja z namenom identifikacije osnovnih konceptov, zaključkov in sintez ter sproti ustvarjajo tabelsko sliko s predstavljenimi ključnimi točkami. Glede na redno evalvacijo pedagoškega procesa učiteljev je to pristop, ki je študentom najbolj všeč, saj jim omogoča razvoj priložnosti za sodelovalno ustvarjanje idej in socialno učenje. Tako so učitelji pri predmetu prišli na idejo, da bi v času študija na daljavo uporabljali digitalno belo tablo z namenom promocije dinamičnega in aktivnega poteka pedagoškega procesa ter promocije sodelovanja med študenti in učiteljem. Avtorici Reguera in Lopez sta tako raziskali primer uporabe digitalne bele table med sinhronimi srečanji, ki je dopolnila izobraževalno izkušnjo tako študentov kot učiteljev. Med srečanji so študenti in učitelji sodelovali pri sooblikovanju idej in socializaciji učenja na izbrane tematike.

Tehnična priprava in izvedba pedagoškega procesa je potekala tako, da se je učitelj prijavil v videokonferenčno orodje Zoom na dveh različnih napravah: namiznem in tabličnem računalniku (v Zoom smo lahko hkrati vpisani na več različnih napravah). Namen Zoom srečanja na namiznem računalniku je, da učitelj občasno pregleduje klepet z vprašanji ali komentarji, ki jih imajo študenti, da ima dodaten zaslon za spremljanje študentov ter sprejemanje študentov v Zoom čakalnici. Tablični računalnik je namenjen deljenju zaslona, na katerem učitelj soustvarja diagrame z uporabo aplikacije Goodnotes (digitalna bela tabla za iPad-e). Med potekom videosrečanja učitelj z vprašanji usmerja diskusijo študentov. Skupaj gradijo grafično predstavitev, ki vključuje risbe in/ali opombe. V diagram v aplikaciji Goodnotes so v izbranem primeru dodajali tudi zaslonske slike iz knjig, člankov ali videoposnetke, da bi dopolnili razlago. Po mnenju avtoric so priprava in vodenje učitelja na eni strani ter digitalna bela tabla na drugi strani omogočili, da so študenti ostali vseskozi interaktivno vključeni, kar je spodbujalo sodelovanje in poglobljeno usvajanje znanja. V pričujoči študiji avtorici ocenjujeta tudi vpliv uvedbe digitalne bele table na sodelovanje in aktivno vključevanje študentov. Rezultati kažejo, da so študenti zelo pozitivno sprejeli dinamiko virtualnih srečanj, ki jih je prinesla digitalna bela tabla, ter menijo, da je vključitev digitalne bele table prispevala k razumevanju abstraktnih pojmov, dodatno pa še zaznavajo, da so preko aktivnosti na beli tabli prispevali k sodelovalnem tvorjenju znanja.

Tudi v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu smo že govorili o možnostih, ki nam jih ponujajo različne digitalne bele table za ustvarjanje tabelske slike, tudi med študijem na daljavo ali pri hibridni izvedbi študija. Več o tem, katere možnosti so se nam zdele zanimive, si lahko preberete v objavi: https://digitalna.uni-lj.si/2021/05/11/orodja-za-ustvarjanje-tabelske-slike/.  

VIRI:

Reguera, E. A. M., & Lopez, M. (2021). Using a digital whiteboard for student engagement in distance education. Computers & Electrical Engineering93, 107268.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.