Uporaba videoposnetkov na področju morske biologije

AVTORJI: Vanessa D.I. Pfeiffer1, Sven Gemballa1, Halszka Jarodzka2, Katharina Scheiter1 in Peter Gerjets2

INSTITUCIJA: 1University of Tuebingen, Nemčija; 2Knowledge Media Research Center, Nemčija

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 35

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Naravoslovje, matematika in računalništvo

Raven integracije IKT (po SAMR)

zamenjava

Učni pristopi, metode in oblike dela

učenje z raziskovanjem

Uporabljena IKT

videoposnetki

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Pfeiffer, Gemballa, Jarodzka, Scheiter in Gerjets so načrtovali aktivnosti, s katerimi so pri študentih spodbujali razvoj taksonomskih stopenj miselnih procesov na ravni pomnjenja, razumevanja in uporabe (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Uporabili so prenosne DVD predvajalnike, ki so služili kot zamenjava situacijskemu učnemu kontekstu v okviru področja morske biologije. Med ekskurzijo so bili študenti razdeljeni v dve skupini. Prva skupina je uporabljala navadna tiskana gradiva kot podporo učenju z raziskovanjem (vrste rib). Druga skupina je uporabljala prenosni DVD predvajalnik, ki je vseboval avdio- in videoposnetke ter posnetke zaslona, ki so prikazovali enake informacije kot tiskana verzija. Rezultati študije kažejo, da je dodatek videa in zvoka omogočal študentom bolj realen vpogled v naravno okolje rib. Študenti druge skupine so pokazali tudi boljše znanje na preizkusih znanja po zaključenem študijskem procesu v primerjavi s prvo skupino.

VIRI:

Pfeiffer, V. D., Gemballa, S., Jarodzka, H., Scheiter, K., & Gerjets, P. (2009). Situated learning in the mobile age: Mobile devices on a field trip to the sea. ALT-J17(3), 187-199.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.