Uporaba orodja Socrative v podporo mobilnemu učenju

AVTORJI: Fátima Faya Cerqueiro, Ana Martín-Macho Harrison 

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 68

INSTITUCIJA: University of Castilla-La Mancha, Španija

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev 

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

mobilno učenje
sodelovalno učenje
igrifikacija

Uporabljena IKT

Socrative

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so pri poučevanju bodočih učiteljev pri predmetu angleščine z didaktiko uporabili orodje Socrative, s katerim so želeli povečati interakcijo s študenti, motivacijo za delo in učenje, medsebojno sodelovanje in aktivno vključevanje študentov v študijski proces. Z uporabo orodja so nadgradili aktivnosti, s katerimi so pri študentih spodbujali razvoj taksonomskih miselnih procesov na ravni pomnjenja, razumevanja in uporabe (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Orodje Socrative so uporabili v podporo mobilnega učenja na različne načine. Z namenom povečanja produktivnega branja pri študentih so vključili orodje pri sodelovalnem branju, kjer so študenti v manjših skupinah brali izbrana besedila, diskutirali o njih ter sproti preko lastnih mobilnih naprav odgovarjali na vprašanja, ki so jih visokošolskih učitelji in sodelavci predhodno pripravili z orodjem Socrative. Študenti so prejeli takojšno povratno informacijo o pravilnosti odgovora ter s tem sproti preverili razumevanje prebranega besedila. Pri tem so učitelji z uporabo orodja spremljali odgovore študentov in ugotavljali, katera vprašanja so študentom povzročala največ težav. Poleg tega so visokošolski učitelji in sodelavci orodje Socrative uporabili tudi z namenom povečanja pozornosti študentov med predavanji in preverjanja razumevanja glavnih vsebinskih poudarkov. S tem namenom so študijsko vsebino razdelili na več enako dolgih sklopov. Po vsakem sklopu so sledila kratka vprašanja vezana na trenutno študijsko vsebino iz predavanj, o katerih so študenti razpravljali v manjših skupinah in odgovorjali iz lastnih mobilnih naprav z uporabo orodja Socrative. Orodje jim je omogočilo pridobivanje takojšnje povratne informacije z dodatno razlago in novimi primeri, na podlagi katerih so lahko razvili diskusijo znotraj skupine. Orodje Socrative so visokošolski učitelji in sodelavci uporabili tudi za ponavljanje in utrjevanje znanja ob zaključku semestra. Za študente so pripravili aktivnost, s katero so v pedagoški proces vključili tudi igrifikacijo. Študente so razdelili v manjše skupine, ki so medseboj tekmovale v reševanju kviza v orodju Socrative. Orodje jim je poleg tega omogočil tudi prikaz trenutno pridobljenih točk pozamezne skupine in vodilno lestvico. Z opisanim načinom dela so pri študentih povečali motiviranost, interaktivnost, sodelovanje, zadovoljstvo, interakcijo, uspešnost in angažiranost v procesu poučevanja in učenja.

VIRI:

Faya Cerqueiro, F., & Martín-Macho Harrison, A. (2019). Socrative in higher education: Game vs. other uses. Multimodal Technologies and Interaction, 3(3), 49.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.