Spletna igra o gradbenih strukturah

AVTORJA: Martin Ebner1 Andreas Holzinger2

INSTITUCIJA: 1Graz University of Technology, Avstrija; 2Medical University Graz Auenbruggerplatz, Avstrija

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 121

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Raven integracije IKT (po SAMR)

zamenjava

Učni pristopi, metode in oblike dela

učenje z igrami

Uporabljena IKT

računalniška igra

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Ebner in Holzinger sta v svoji raziskavi predstavila uspešno implementacijo na študenta osredotočenega učenja z igrami v visokošolskem izobraževanju na področju gradbeništva. Predstavila sta uporabo spletne igre med poučevanjem o strukturi betona. Študenti so igro igrali večkrat, zato je pomembno vplivala na njihovo pomnenje. Avtorja poročata minimalno izboljšanje študijsih rezultatov študentov, ki so igrali igro. Študenti pa so izpostavili več zabave ob učenju z igrami. Izvajalci so s takšnim načinom dela pri študentih spodbujali razvoj miselnih procesov na taksonomskih stopnjah pomnjenja, razumevanja in uporabe (po revidirani Bloomovi taksonomiji).

VIRI:

Ebner, M., & Holzinger, A. (2007). Successful implementation of user-centered game based learning in higher education: An example from civil engineering. Computers & education49(3), 873-890.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.