Računalniška igra (družbenih) vlog

AVTORJI: Cyril Brom, Vít Šisler, Michaela Slussareff, Tereza Selmbacherová in Zdeněk Hlávka

INSTITUCIJA: Charles University in Prague, Češka

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 325

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Družbene, poslovne, pravne in upravne vede

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

učenje z igrami

Uporabljena IKT

računalniška igra

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Brom, Šisler, Buchtova, Selmacherova in Hlavka so izvedli raziskavo, v kateri je bil uporabljen pristop učenja z igrami. Izvajalci so aktivnosti za študente nadgradili z uporabo iger in z aktivnostmi naslavljali razvoj taksonomskih stopenj miselnih procesov na ravni pomnjenja, razumevanja in uporabe (po revidirani Bloomovi taksonomiji). V raziskavi so primerjali tri načine izvedbe razprave za usvojitev enake učne vsebine: (1) igra (družbenih) vlog – pogajanje z elementi tekmovalnosti z digitalno igro na računalniku, (2) igra vlog – pogajanje, vendar brez računalnika, z uporabo svinčnika in papirja ter knjižnimi viri, (3) modeliran projektni dan – delavnica brez igranja vlog. V obeh primerih je bila uporabljena ista igra, ki vključuje forume, enciklopedijo z notranjimi in zunanjimi povezavami ter dinamično zastavljene situacije. Igralec mora predstaviti svoj projekt in ga po administrativnih poteh pripeljati do predstavitve, kjer pride do izraza pogajanje ter volitve. Pred izvedbo, takoj po izvedbi in še mesec dni po izvedbi so študenti pisali preizkus znanja na tematiko učne vsebine. Primerjava vseh treh metod je vključevala naklonjenost do načina učenja ter učni izid. V obeh načinih igre vlog je bil vpliv na učenje pozitiven in pridobljeno znanje večje ter izkazano tudi po enem mesecu od izvedbe.

VIRI:

Brom, C., Šisler, V., Slussareff, M., Selmbacherová, T., & Hlávka, Z. (2016). You like it, you learn it: affectivity and learning in competitive social role play gaming. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning11(3), 313-348.

 

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.