Izboljšanje poučevanja z IKT podprtega inženirstva s spodbujanjem obrnjenega učenja

AVTORJI: Abdelhak Aqqal, Asmaa Elhannani, Abdelfatteh Haidine in Aziz Dahbi 

INSTITUCIJA: National School of Applied Sciences of El Jadida, Maroko 

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 39 

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

obrnjeno učenje,
projektno učno delo

Uporabljena IKT

spletni brskalniki,
videoposnetki predavanj,
spletne aplikacije, ki omogočajo spletno viharjenje možganov

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Aqqal, Elhannani, Haidine in Dahbi so v svoji raziskavi predstavili uvajanje obrnjenega učenja v študijski proces na področju proizvodnih tehnologij. Razvili so model učenja, ki kombinira obrnjeno učenje in projektno učno delo. Model vključuje tri glavne faze: (1) iskanje informacij, (2) strukturiranje informacij ter (3) predstavljanje in skupinsko razpravljanje o strukturiranih informacijah. Prvi dve fazi študenti izvajajo izven neposrednega študijskega procesa (spletno iskanje, asinhrono gledanje videoposnetkov, spletno viharjenje možganov, individualno razumevanje idej, spletna skupinska diskusija in spletno sodelovalno ustvarjanje dokumentov). Tretja faza se izvaja neposredno v času študijskega procesa v učilnici. V tej fazi študenti predstavljajo svoje izsledke, delajo praktično v okviru delavnic in eksperimentirajo. Namen te faze je, da spodbudi študente k strukturiranemu predstavljanju znanja (1) in omogoča študentom primerjalno analizo različnih rešitev (2). Študenti izpostavljajo, da je bil takšen način dela jasen in motivacijski, odprt in fleksibilen ter je spodbujal samoregulativno učenje. Poleg tega poudarjajo povečano tekmovalnost pri delu v skupinah in razvoj sodelovanja znotraj skupin med delavnicami v času neposrednega stika v učilnici. Model učenja predstavlja redefiniranje aktivnosti, s katerimi so izvajalci pri študentih spodbujali razvoj višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov (po revidirani Bloomovi taksonomiji).

VIRI:

Aqqal, A., Elhannani, A., Haidine, A., & Dahbi, A. (2017). Improving the Teaching of ICT Engineering using Flipped Learning: a personalized model and a case study. Production27.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.