Uporaba orodja Nearpod pri poučevanju celične biologije in biokemije

AVTOR: Dr Alessandro Siani

INSTITUCIJA: University of Portsmouth, Velika Britanija

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 45

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Naravoslovje, matematika in računalništvo

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

mobilno učenje
sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

Nearpod

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Vioskošolski učitelj je pri poučevanju celične biologije in biokemije vključil uporabo orodja Nearpod, s katerim je za študente nadgradil aktivnosti. Orodje vključil v uvodnem delu predavanj z namenom utrjevanja in lažjega razumevanja znanstvenih tem iz prejšnjega predavanja. Z orodjem je prehodno pripravil predstavitev s vprašanji tipa več izbir, odprtimi vprašanji in vprašanji, ki so od študenta zahtevala skiciranje diagrama ali določene strukture. V okviru mobilnega učenja je bila predstavitev s vprašanji hkrati projicirana na tabli v predavalnici in na napravah študentov (mobilne naprave, računalniške tablice, presnosni računalniki), iz katerih so študenti tudi sproti podajali svoje odgovore. V podporo sodelovalnemu učenju so imeli študenti pred odgovorajanjem na posamezno vprašanje možnost diskusije v skupinah. Potem, ko so vsi podali svoje odgovore, je visokošolski učitelj na tablo projiciral rezultate in anonimne odgovore, med katerimi je poudaril predvsem napačane in na podlagi teh razvil skupno diskusijo. S tem je želel pri študentih opozoriti in odpraviti pogosto napačne predstave. Z opisanimi aktivnostmi je visokošolski učitelj pri študentih spodbujal razvoj taksonomskih miselnih procesov na ravneh pomnjenja, razumevanja in uporabe (po revidirani Bloomovi taksonomiji).

VIRI:

Siani, A. (2018). BYOD strategies in higher education: current knowledge, students’ perspectives, and challenges. New Directions in the Teaching of Physical Sciences, 12(1).

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.