Osebni odzivni sistemi pri predmetu Mehanika tekočin

AVTORJI: Terry Lucke, Peter K. Dunn in Michael Christie 

INSTITUCIJA: University of the Sunshine Coast, Avstralija 

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 44 

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

obrnjeno učenje

Uporabljena IKT

Top Hat

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Lucke, Dunn in Christie so raziskali uvedbo osebnih odzivnih sistemov (Top Hat) v tretjem letniku predmeta Mehanika tekočin z namenom izboljšanja sodelovanja študentov, njihove motivacije in pomnjenja. Ugotovljeno je bilo, da je za doseganje potencialnih koristi osebnih odzivnih sistemov pri študentih potrebno več časa nameniti sodelovanju študentov in aktivnim oblikam študija. Da bi omogočili dovolj časa za sodelovanje študentov z osebnimi odzivnimi sistemi in drugimi dejavnostmi v predavalnici, so izvajalci v podporo obrnjenemu učenju nadgradili aktivnosti za študente, s katerimi so naslavljali razvoj taksonomskih stopenj miselnih procesov na ravni pomnjenja, razumevanja in uporabe (po revidirani Bloomovi taksonomiji). V prispevku so predstavljeni rezultati začetnih študij primerov, ki se osredotočajo na uporabo osebnih odzivnih sistemov. Preliminani rezultati kažejo, da je v splošnem oblika poučevanja z osebnimi odzivnimi sistemi pokazala znatno povečanje stopnje sodelovanja študentov, motivacije, aktivnega učenja in prisotnosti v primerjavi s prejšnjimi izvedbami.

VIRI:

Lucke, T., Dunn, P. K., & Christie, M. (2017). Activating learning in engineering education using ICT and the concept of ‘Flipping the classroom’. European Journal of Engineering Education42(1), 45-57.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.