Glasbeno poučevanje z igrami

AVTOR/JI: Rocio Chao-Fernandez1, Sara Román-García2, Aurelio Chao-Fernandez1
INSTITUCIJA: 1University of Coruña, Španija; 2University of Cádiz, Španija
ŠTUDIJSKO PODROČJE: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

Raven integracije IKT (po SAMR)

zamenjava

Učni pristopi, metode in oblike dela

učenje z igrami

Uporabljena IKT

igra »Musichao, musical educational game«

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Pri preučevanju glasbenega poučevanja z igrami so učitelji načrtovali aktivnosti za študente, s katerimi so naslavljali razvoj taksonomskih stopenj miselnih procesov na ravni pomnjenja, razumevanja in uporabe (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Za učinkovito se je izkazala igra »Musichao, musical educational game« za učenje o zgodovini glasbe, inštrumentih in o glasbenem zapisu. Igra je zasnovana tako, da igralec odgovarja na vprašanja, ki se točkujejo glede na pravilnost odgovora, v primeru napake pa se kaznujejo z odbitkom dveh točk. Vsak študent ima možnost izvedeti več o vsebini vprašanja, pri tem pa lahko na vprašanje odgovarja večkrat. Odgovori se beležijo v sistem, učitelj pa lahko pogleda in analizira rezultate. Izsledki so pokazali, da je bilo znanje v skupini, ki je igro uporabljala prek celotnega leta, v primerjavi s kontrolno skupino, ki  je  sodelovala v tradicionalnih pristopih poučevanja, boljše, še posebej pa se je to kazalo na področju zgodovine glasbe in pri poznavanju skladateljev in njihovih del. V zaključkih raziskave so zapisali tudi, da je igra pomenila pomemben motivacijski dejavnik za študente, omogočila jim je pridobivanje izkušenj in znanja s področja glasbe in spretnosti pri odgovarjanju na zelo različen nabor vprašanj. Avtorji menijo, da prav odnos do ponavljanja, ki ga tovrstne igre omogočajo, ključno prispeva k znanju predmeta.

VIRI:

Chao-Fernandez, R., Román-García, S., & Chao-Fernandez, A. (2017). Analysis of the use of ICT through music interactive games as educational strategy. Procedia-Social and Behavioral Sciences237, 576-580.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.