Učenje angleščine s pisanjem blogov v spletni učilnici Moodle

AVTOR: Alison Bouhmid

INSTITUCIJA: Université Montpellier 3 Paul Valéry, Francija

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: cca. 100 študentov v 3 skupinah

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Umetnost in humanistika

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

sodelovalno učenje

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolska učiteljica Alison Bouhmid je pri poučevanju angleščine za študente preoblikovala aktivnosti, s katerimi je pri študentih spodbujala razvoj tudi višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Izvajalka se je osredotočila na pisanje blogov, pri čemer se je odločila za uporabo spletne učilnice Moodle. Ker so vključeni študenti prihajali iz različnih programov študija, se medseboj niso poznali, zato je bila začetna aktivnost spoznavanje preko Moodle foruma, kjer je vsak študent zapisal nekaj podatkov o sebi. Poleg tega so se preko foruma študenti razdelili v skupine, v katerih so v nadaljevanju opravljali sodelovalno delo. Za komunikacijo znotraj skupine so študenti uporabljali Moodle klepet. V okviru sodelovalnega učenja so študenti v skupinah soustvarjali bloge z uporabo možnosti Moodle wiki, pri čemer so do vsebine lahko dostopali le člani skupine in učitelj. Bloge so soustvarjali tudi vse skupine skupaj, kjer so uporabljali možnost Moodle slovar. V tem primeru so si lahko vse skupine ogledale vsebine, ki so jih pripravile druge skupine.

VIRI:

Shout4HE project. An ESP online blogging course for second year human sciences students [Video]. Shout4HE Video Library. https://library.shout4he.eu/video/an-esp-online-blogging-course-for-second-year-human-sciences-students

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.