Angleščina za javno zdravje

AVTORJI: Susan Becaas, Anne-Laure Damongeot, Pascale Swendsen

INSTITUCIJA: Université de Bordeaux, Francija

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: cca. 60 študentov v 3 skupinah

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Umetnost in humanistika

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

obrnjeno učenje
sodelovalno učenje
mobilno učenje

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so pri predmetu Angleščina za javno zdravje (Université de Bordeaux, Francija) preoblikovali aktivnosti, s katerimi so pri študentih razvijali tudi višje taksonomske stopnje miselnih procesov (po revidirani Bloomovi taksonomiji). V podporo obrnjenemu učenju so uporabili spletno učilnico Moodle, znotraj katere so študenti pred prihodom na predavanja pregledali študijska gradiva, si ogledali videoposnetke ter preverili razumevanje študijske vsebine z reševanjem kvizov. Nato so sledila predavanja v živo, kjer so študenti v parih ali manjših skupinah diskutirali, si podajali in delili mnenja ter izkušnje na podlagi študijske vsebine, pregledane na spletni učilnici. Pred delom v skupinah je vsak študent pripravil kratki predstavitveni videoposnetek z orodjem Flipgrid ter preko ogleda predstavitvenih videoposnetkov vrstnikov spoznal preostale člane skupine. Za popestritev predavanj so visokošolski učitelji in sodelavci za študente v okviru mobilnega učenja pripravili tekmovanje v obliki kvizov z uporabo orodja Quizlet. Nekatera predavanja v živo so nadomestili s predavanji na daljavo preko videokonferenčnega sistema Zoom. Sodelovalno delo v parih ali manjših skupinah so opravili v sodelovalnih sobah (ang. Breakout rooms), pri čemer so visokošolski učitelji in sodelavci delo študentov spremljali preko klepeta, predstavitev, ki so jih delili študenti, dokumentov, ki so jih skupaj ustvarjali študenti, ter drugih možnostih, ki so jih študenti uporabljali pri sodelovalnem delu.

VIRI:

Shout4HE project. An ESP course for public health students : making the move to blended and online learning [Video]. Shout4HE Video Library. https://library.shout4he.eu/video/an-esp-course-for-public-health-students-making-the-move-to-blended-and-online-learning

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.