Uporaba SMS za pomnjenje informacij o zdravilih

AVTORJA: Yeu-Hui Chuang1 in Chiung-Wen Tsao

INSTITUCIJA: 1Taipei Medical University, Tajvan; 2Chung Hwa University of Medical Technology, Tajvan 

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 111 

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Zdravstvo in sociala

Raven integracije IKT (po SAMR)

zamenjava

Učni pristopi, metode in oblike dela

kombinirano učenje

Uporabljena IKT

mobilne naprave

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Chuang in Tsao sta poročala o posodobitvi študijskega procesa v podporo kombiniranemu učenju, kjer sta z uporabo SMS sporočil pomagala študentom zdravstvene nege pri pomnenju informacij o zdravilih. Študenti so bili razdeljeni v dve skupini. Prva je 2-krat dnevno dobila sporočilo o določenem zdravilu, druga je bila vključena v tradicionalno izvedbo študija s predavanji. Rezultati študije so pokazali, da so si študentje prve skupine bolje zapomnili informacije o zdravilih v primerjavi s študenti druge skupine. S pripravljenimi aktivnostmi sta izvajalca naslavljala razvoj taksonomskih stopenj miselnih procesov na ravni pomnjenja, razumevanja in uporabe (po revidirani Bloomovi taksonomiji) pri študentih.

 

VIRI:

Chuang, Y. H., & Tsao, C. W. (2013). Enhancing nursing students’ medication knowledge: The effect of learning materials delivered by short message service. Computers & Education, 61, 168-175.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.