Osnove fizike

AVTOR: Olzan Goldstein

INSTITUCIJA: Research Department, Kaye Academic College of Education, Izrael

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

projektno učno delo

Uporabljena IKT

YouTube,
orodja za snemanje, urejanje in objavljanje videoposnetkov

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Goldstein opisuje redefiniranje predmeta Osnove fizike iz tradicionalnega poučevanja na pristop projektnega učnega dela. V prvem semestru je učitelj v eni od aktivnosti od študentov zahteval, da ustvarijo videoposnetek z razlago fizikalnega pojava in ga objavijo na spletnem portalu YouTube. V drugem semestru so študenti izdelovali igrače in instrumente s spremljajočimi videoposnetimi demonstracijami ter razlagami fizikalnih pojmov in pojavov, povezanih z delovanjem izdelanih instrumentov in igrač. Za doseganje ciljev projektne naloge je bil potreben študij še neznanih tem s področja fizike, ki je vključeval uporabo višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov (analiza, primerjava, interpretacija in sinteza) (po revidirani Bloomovi taksonomiji) pri študentih. Rezultati raziskave kažejo, da je pristop projektnega učnega dela spodbudil smiselno učenje, motivacijo in izboljšal odnos študentov do fizike, prav tako se je zmanjšal strah študentov ter povečala samozavest in uživanje pri učenju fizike.

VIRI:

Goldstein, O. (2016). A project-based learning approach to teaching physics for pre-service elementary school teacher education students. Cogent Education3(1), 1200833.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.