Vpliv integracije IKT na učenje v kontekstu predmeta poslovni management

AVTORJI: José Luis Ferreras-Méndez1, Anabel Fernández-Mesa1, Joaguin Alegre1, Ana Sevilla-Pavón2

INSTITUCIJA: 1Universitat de València, Španija; 2Universitat Politècnica de València, Španija

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 31

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Družbene, poslovne, pravne in upravne vede

Raven integracije IKT (po SAMR)

zamenjava

Učni pristopi, metode in oblike dela

problemsko učenje

Uporabljena IKT

bibliografske baze,
podatkovne baze,
videoposnetki

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Ferreras-Mendez, Fernandez-Mesa, Alegre in Sevilla-Pavon v svojem prispevku predstavijo študijo primera, kjer so raziskovali, kako integracija IKT vpliva na učenje v kontekstu predmeta poslovni management na Univerzi v Valenciji. V okviru problemskega učenja so pripravili aktivnosti za študente, s katerimi so naslavljali razvoj taksonomskih stopenj miselnih procesov na ravni pomnjenja, razumevanja in uporabe (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Med uporabljeno IKT spadajo bibliografska baza podatkov, podatkovna baza s finančnimi informacijami za španska podjetja, uvodni in ilustrativni videoposnetki ter videoposnetki posameznih študij primerov. IKT so uporabili za podporo razumevanju vsebine predmeta. Rezultati vprašalnika kažejo, da so študenti uporabo teh orodij pozitivno ocenili, saj so bili mnenja, da IKT spodbuja razvoj različnih spretnosti in kompetenc, določenih v učnem načrtu. To je še posebej veljalo v primeru spretnosti in kompetenc, ki so povezane z razumevanjem, kako so cilji in strategije načrtovani na različnih organizacijskih nivojih v podjetjih, kakor tudi tistih, ki zahtevajo od študentov, da si zapomnijo bistvene koncepte na področju poslovnega managementa.

VIRI:

Ferreras-Méndez, J. L., Fernández-Mesa, A., Alegre, J., & Sevilla-Pavón, A. (2012). A study into the integration of ict into a business management course: challenges and achievements. Procedia-Social and Behavioral Sciences46, 1375-1379.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.