Izvedba projektnega učnega dela v spletnem učnem okolju MS Teams

AVTOR: doc. Olena G. Glazunova, prof. Tetyana V. Voloshyna, asist. Valentyna I. Korolchuk 

INSTITUCIJA: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukrajina

ŠT. UDELEŽNIH ŠTUDENTOV: 86

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Naravoslovje, matematika in računalništvo

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

projektno učno delo
sodelovalno učenje
kombinirano učenje

Uporabljena IKT

MS Teams (Task, Class Notebook, Planner, Chat)
MS Outlook, MS Sway, MS Forms, MS Excel, Visio, PHP, MySQL, Packet Tracer

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Pri poučevanju računalništva so visokošolski učitelji in sodelavci redefinirali aktivnosti, s katerimi so pri študenti spodbujali razvoj najvišjih taksonomskih miselnih procesov (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Študijski predmet so v celoti zasnovali kot projektno učno delo, ki so ga podprli z uporabo spletnega učnega okolja MS Teams in z njim povezljivo IKT. Projektno učno delo je potekalo v obliki kombiniranega učenja, kjer so študenti tekom predavanj spoznali teorijo, svoje znanje pa podkrepili še z dodatnim študijskim gradivom v okolju MS Teams. Visokošolski učitelji in sodelavci so študente s pomočjo kanalov znotraj MS Teams predmeta razdelili v skupine, znotraj katere so študenti razvili poslovni projekt IT podjetja. Pri tem so v MS Teams uporabljali zvezek (ang. Class Notebook), znotraj katerega so dostopali do študijskih gradiv, kriterijev za oceno posamezne stopnje projektnega učnega dela, pričakovanih rezultatov oz. ciljev, časovnega razporeda nalog in drugih informacij o izvedbi projektnega učnega dela. Prav tako so imeli znotraj zvezka tudi sodelovalni prostor, kjer so člani posamezne skupine izpolnjevali cilje projektnega učnega dela in pa prostor za samostojno delo, kamor si je lahko posamezen študent beležil svoje zapiske in ugotovitve, pomembne za projektno učno delo. Poleg tega jim je MS Teams omogočal, da so z ostalimi člani skupine delili študijska gradiva, potrebna za izvedbo projektnega učnega dela. Posamezna skupina je za organizacijo dela uporabljala planer (ang. Planner), s pomočjo katerega so lahko članom skupine dodelili naloge, določili časovni okvir za opravljanje posamezne naloge ter spremljali delo čalnov znotraj skupine. Za komunikacijo so uporabljali kanal za klepet (nag. Chat) ali e-pošto (Outlook). Študenti so sodelovalno delo opravljali tudi preko videosrečanja v MS Teams. V razdelku naloge (ang. Task) znotraj MS Teams so študenti dostopali do nalog, ki so jih mogli opraviti v okviru projekntega učnega dela ter jih na tem mestu tudi oddati v pregled visokošolskim učiteljem in sodelavcem. Za opravljanje nalog so imeli študenti čas na vajah, kjer so uporabljali različna namenska orodja, kot so Visio, MS Excel, PHP, MySQL, Packet Tracker. Svoje rezultate dela so predstavili z uporabo orodja MS Forms in MS Sway.

VIRI:

Glazunova, O. G., Voloshyna, T. V., & Korolchuk, V. I. (2020). Hybrid cloud-oriented learning environment for IT student project teamwork. Information Technologies and Learning Tools, 77(3), 114-129.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.