Uporaba orodja Trello za medvrstniško vrednotenje dela študentov

AVTORJI: Anna Kalizhanova (1), Taissiya Maryshkina (1), Margarita Ishmuratova (2), Raissa Ilisheva (3), Dana Akhmetova (1) 

INSTITUCIJA: (1) Karaganda University Bolashak, Kazakhstan; (2) Karaganda State University, Kazakhstan; (3) Bashkir State University, Russia

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Zdravstvo in sociala

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

Trello
orodja za urejanje besedil (npr. Word)
Screencast-o-matic
YouTube

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so pri poučevanju angleščine vključili uporabo orodja Trello, s katerim so preoblikovali aktivnosti v podporo sodelovalnemu učenju. Za začetek je vsak študent z namenom razvoja pisnih spodobnosti v angleškem jeziku pripravil nalogo, ki jo je v obliki doc. dokumenta oddal v sodelovalno okolje Trello, do katerega so dostopali tako učitelji kot tudi študenti. Učitelji so nato vsakemu študentu dodelili tri naloge vrstnikov. Dodeljene naloge je študent kar znotraj sodelovlnega okolja Trello pregledal in vščekal tiste, ki so bile po njegovem mnenju dobro pripravljene. Svojo odločitev je moral tudi utemeljiti v obliki komentarjev, ki jih je zapisal pod oddano nalogo v orodju. Poleg tega pa so študenti pripravili tudi povratno informacijo na oddano nalogo v obliki videoposnetka, pri čemer pa so v angleškem jeziku razvijali govorne sposobnosti. Za snemanje videoposnetkov so uporabljali orodje Screen-o-matic. Videoposnetek so dodali na YouTube kanal, povezavo do njega pa delili preko orodja Trello, da so lahko do njega dostopali tako učitelji kot tudi vsi študenti. Študenti so si lahko tako znotraj sodelovalnega okolja Trello ogledali pridobljene povratne informacije in v obliki komentarjev podali svoje strinjanje ali ne strinjanje s podanimi sklepi. Potem, ko so študenti opravili medvrstniško vrednotenje, so delo študentov ovrednotili še visokošolski učitelji in sodelavci, ki pa so delo študentov s pomočj orodja Trello spremljali skozi celoten proces. Z opisanimi aktivnostmi so študenti poleg pisnih in govornih sposobnosti razvijali tudi kritično razmišljanje in s tem tudi višje taksonomske miselne procese (po revidirani Bloomovi taksonomiji).

VIRI:

Kalizhanova, A., Maryshkina, T., Ishmuratova, M., Ilisheva, R., & Akhmetova, D. (2019). MANAGING THE STUDENT PEER-REVIEW PROCESS USING TRELLO: COMMENTS AND PROTOCOL.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.