Uporaba spletne učilnice Moodle pri poučevanju nevrologije

AVTOR: Marc Landry

INSTITUCIJA: Université de Bordeaux, Francija

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: cca. 100

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Zdravstvo in sociala

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

kombinirano učenje

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelj je v pedagoški proces vključil uporabo spletne učilnice Moodle, s katero je želel povečati interaktivnost s študenti, medsebojno sodelovanje in aktivno vključevanje študentov v študijski proces. Z možnostmi, ki jih ponuja spletna učilnica Moodle, je nadgradil aktivnosti, s katerimi je pri študenti spodbujal razvoj miselnih procesov na taksonomskih ravneh pomnjenja, razumevanja in uporabe (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Za obveščanje študentov in komunikacijo z njimi je izvajalec uporabljal Moodle forum. Poleg tega so forum uporabljali tudi za diskusijo in izmenjavo mnenj. Visokošolski učitelj je v spletno učilnico uvozil raznolika študijska gradiva (PDF dokumente, URL povezave do dodatnih virov, mape datotek), do katerih so imeli dostop tudi študenti, ki obiskujejo predmet. Z uporabo Moodle naloge je za študente pripravil tudi zanimivo aktivnost, v ovkiru katere je z njimi delil kratek videoposnetek brez zvoka, delo študentov pa je bilo, da po ogledu videoposnetka na temo nevrologije pripravijo razlago. Študenti so se lahko sami odločili, ali bodo videoposnetku dodali zvočno razlago ali pa le-to oddali v zapisani obliki, npr. v word datoteki. Pripravljene naloge so si študenti pregledali v parih, pri čemer sta bila študenta iz različnih smeri študija, kar pomeni, da je vsak študent lahko razlago dopolnil iz svojega vidika.

VIRI:

Shout4HE project (2021). Interactive Pedagogies for an International Online Programme in Neuroscience [Video]. Shout4HE Video Library. https://library.shout4he.eu/video/interactive-pedagogies-for-an-international-online-programme-in-neuroscience

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.