Izobraževalno raziskovanje in inovacije

AVTOR: Lourdes Villardón-Gallego 

INSTITUCIJA: University of Deusto, Španija

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

projektno učno delo

Uporabljena IKT

spletna sodelovalna učna okolja,
bibliografske baze podatkov,
spletne konference

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Raziskovalci so preučevali projektno učno delo na področju izobraževanja učiteljev oz. šolskih svetovalcev. V okviru predmeta Izobraževalno raziskovanje in inovacije so preoblikovali aktivnosti za študente, v katerem so študenti v skupinah evalvirali študijske predmete magistrskega študija. Z omenjenimi aktivnostmi so pri študentih spodbujali razvoj višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Študentje so morali definirati raziskovalni problem, načrtovati svoje aktivnosti, zbirati in analizirati podatke o študijskem programu ter napisati in predstaviti poročilo o ugotovitvah za izboljšanje magistrskega študija. Ob tem so študenti uporabljali različno tehnologijo. Za sodelovanje in spremljanje projektnih aktivnosti študentov so uporabljali spletno učno okolje, za iskanje literature so študenti uporabljali različne bibliografske baze podatkov, izvedli so tudi nekaj spletnih srečanj z učiteljem. Vloga učiteljev v študijskem procesu je bila načrtovanje izvajanja predmeta, nato pa spremljanje in podpiranje študentov pri njihovih aktivnostih. Rezultati raziskave kažejo, da so vsi študenti dosegli zastavljene učne cilje predmeta in so bili zadovoljni z izkušnjami, ki so jih pridobili. Študenti so izpostavili, da so ob izvajanju projektnega učnega dela razvijali tudi tehnične veščine, povezane s svojim delom, in izboljšali sposobnosti za skupinsko delo. Na ta način so po svojem mnenju razvili večje zaupanje v svoje sposobnosti za bodoče poklicne rezultate.

VIRI:

Villardón-Gallego, L. (2016). Inquiry-based learning in pre-service training for secondary education counselors. Procedia-Social and Behavioral Sciences217, 65-73.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.