Obrnjeno učenje v okviru kliničnih vaj v zdravstvenih centrih

AVTOR/JI: Shannon K. Martin, Jeanne M. Farnan, Vineet M. Arora 

INSTITUCIJA: University of Chicago, ZDA 

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Zdravstvo in sociala

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

obrnjeno učenje

Uporabljena IKT

interaktivne predstavitve, simulacije, mobilne naprave, tablice

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Martin, Farnan in Arora so predstavili primer uporabe obrnjenega učenja v okviru kliničnih vaj v zdravstvenih centrih, ki je bilo razvito z namenom boljšega usklajevanja poučevanja na različnih oddelkih in zaradi preseganja omejitev delovnega časa, ki so jih izkusili pri tradicionalni izvedbi. V okviru posodobitve študijskega procesa so izvajalci preoblikovali aktivnosti in za študente pripravili interaktivne predstavitve izbranih vsebin, simulacije in scenarije situacij, ki so bili študentom dostopni v spletnem repozitoriju Khanova akademija. Študenti so pred predavanji pripravljena gradiva preštudirali, saj so v okviru kontaktnih ur z učiteljem diskutirali o vsebini, se pripravljali za delo na klinikah in odgovarjali na vprašanja, povezana s kliničnim delom. V okviru predavanj so učitelji za preverjanje razumevanja ključnih poudarkov izbranih vsebin pri študentih uporabljali pametne telefone in tablice. Rezultati raziskave so pokazali, da so študenti izpostavili dodano vrednost večje interaktivnosti študijskega procesa. S pripravljenimi aktivnostmi so izvajalci spodbujali razvoj višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov (po revidirani Bloomovi taksonomiji) pri študentih.

VIRI:

Martin, S. K., Farnan, J. M., & Arora, V. M. (2013). Future: new strategies for hospitalists to overcome challenges in teaching on today’s wards. Journal of hospital medicine8(7), 409-413.

 

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.