Učenje angleščine v okviru mobilnega učenja z uporabo orodja Formative

AVTORJI: Paola Cabrera-Solano, Ana Quinonez-Beltran, Paul Gonzalez-Torres, Cesar Ochoa-Cueva, Luz Castillo-Cuesta

INSTITUCIJA: Universidad Técnica Particular de Loja, Ekvador

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 82

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Umetnost in humanistika

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

mobilno učenje

Uporabljena IKT

Formative

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so pri predmetu Angleščina kot tuji jezik na univerzi v Ekvadorju (Universidad Técnica Particular de Loja) za študente nadgradili aktivnosti z uporabo orodja Formative. V pedagoški proces so vključili mobilno učenje, v okviru katerega so študenti preko lastnih mobilnih naprav reševali aktivnosti v orodju Formative. Odgovarjali so na vprašanja z več možnimi odgovori, vprašanja tipa drži/ne drži, vprašanja odprtega tipa ter v besedilo vstavljali manjkajoče besede. S tem so študenti preverili lastno razumevanje študijske vsebine in hkrati pokazali usvojeno znanje. Z omenjenimi aktivnostmi so visokošolski učitelji in sodelavci pri študentih spodbujali razvoj miselnih procesov na taksonomskih stopnjah pomnjenja, razumevanja in uporabe (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Izkazalo se je, da je takšen način dela povečal motivacijo študentov za učenje ter jih spodbujal k aktivnemu vključevanju in sodelovanju. Poleg tega se je pri študentih izkazala manjša stopnja anksioznosti pri odgovarjanju na vprašanja, povezana s študijsko vsebino. Študenti so navedli, da so z uporabo orodja pridobili tudi predmetno specifične kompetence.

VIRI:

Cabrera-Solano, P., Quinonez-Beltran, A., Gonzalez-Torres, P., Ochoa-Cueva, C., & Castillo-Cuesta, L. (2020). Enhancing EFL Students’ Active Learning by Using ‘Formative’on Mobile Devices. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 15(13), 252-263.

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.