Uporaba iPadov pri poučevanju študentov, bodočih učiteljev

AVTOR: Jordan Allers

INSTITUCIJA: Cardiff Metropolitan University, Velika Britanija

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: cca. 25 na predmet

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

mobilno učenje

Uporabljena IKT

iPad z različnimi aplikacijami
Sphero

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelj je redefiniral aktivnosti, s katerimi je pri študentih spodbujal tudi razvoj višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov (po revidirani Bloomovi taksonomiji). V študijski proces je vključil mobilno učenje, ki ga je podprl z uporabo iPadov. Namen predmeta je bil študentom (bodočim učiteljem) predstaviti, na kakšne didaktične načine lahko iPade vključimo v pedagoški proces. Študenti so z uporabo iPadov ustvarjali različna gradiva, snemali avdio- in videoposnetke, povezovali druge tehnologije, kot so Spheroti, uporabljali aplikacije za programiranje ter številna druga orodja. S takšnim načinom dela so študenti razvijali digitalne kompetence, razvijali novo znanje in pridobili številne ideje, ki jih bodo lahko v prihodnosti uporabili pri lastnem poučevanju.

VIRI:

Shout4HE project. Using Mobile Technology to Improve the Pedagogy of Undergraduate Student Teachers [Video]. Shout4HE Video Library. https://library.shout4he.eu/video/using-mobile-technology-to-improve-the-pedagogy-of-undergraduate-student-teachers

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.