Učenje zdravstvene nege z 360-stopinjskimi videoposnetki

AVTOR: Joachim Gregoor

INSTITUCIJA: PXL University of Applied Sciences and Arts, Belgija

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: cca. 25 na predmet

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Zdravstvo in sociala

Raven integracije IKT (po SAMR)

nadgradnja

Učni pristopi, metode in oblike dela

samoregulativno učenje

Uporabljena IKT

360-stopinjski videoposnetki,
Vivista, Canva, Adobe Premiere

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolski učitelji in sodelavci so za študente z namensko IKT (Vivista, Canva, Adobe Premiere) ustvarili 360-stopinjske videoposnetke z namenom učenja in poučevanja študentov o postopkih zdravstvene nege, vpogleda v proces tehnološkega razvoja in uporabljeno programsko opremo. Gre za interaktivne 360-stopinjske videoposnetke, ki študentom omogočajo premikanje po bolnišniški sobi, pregledovanje dodatne razlage, ogled dodatnih avdio – in videoposnetkov, slik, prebiranje povzetkov in splošnih ugotovitev o določeni tematiki ter preverjanje razumevanja predstavljene študijske vsebine z vprašanji izbirnega tipa. Z uporabo interaktivnih 360-stopinjskih videoposnetkov študenti uravnavajo lastno učenje, saj jim le-ti omogočajo pregled vsebin v lastnem tempu, neodvisno od časa in kraja, na podlagi pridobljenih povratnih informacij pa se lahko odločijo za ponoven ogled določenega segmenta v videoposnetku. S takšnim načinom dela je visokošolski učitelj pri študentih spodbujal razvoj miselnih procesov na taksonomskih stopnjah pomnjenja in razumevanja (po revidirani Bloomovi taksonomiji).

VIRI:

Shout4HE project. 360-degree video lessons in healthcare [Video]. Shout4HE Video Library. https://library.shout4he.eu/video/360-degree-video-lessons-in-healthcare

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.