Razvijanje govorne interakcije in medkulturne zavesti v španščini z virtualno izmenjavo

AVTOR: Marta Giralt 

INSTITUCIJA: University of Limerick, Irska

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: cca. 50 na predmet

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Umetnost in humanistika

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

sodelovalno učenje
kombiniran študij

Uporabljena IKT

Padlet
videokonferenčni sistemi (npr. Zoom)

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolska učiteljica Marta Giralt je pri poučevanju jezikov (angleščina, španščina) preoblikovala aktivnosti, s katerimi je pri študentih spodbujala razvoj tudi višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Študijski proces je v celoti potekal v obliki kombiniranega študija, kjer je sodelovalno učenje, podprto z različno IKT, potekalo na daljavo, predavanja pa so potekala v živo. V okviru sodelovalnega učenja je izvajalka študente naključno razdelila v pare. Ker študenti izhajajo iz različnih delov države in iz različnih smeri študija, je izvajalka najprej pripravila aktivnost, v kateri so se študenti z uporabo orodja Padlet predstavili. Vsak študent je ustvaril sodelovalni prostor oz. padlet, v katerem je zapisal nekaj o sebi, dodal svoje slike ter opisal študijske programe, v katere je bil vpisan oz. jih še vedno obiskuje. Lasten padlet je študent delil s svojim kolegom v paru, kar jima je olajšalo spoznavanje. V nadaljevanju so študenti v parih, z uporabo videokonferenčnega sistema (npr. Zoom), opravili več diskusij o kulturi lastnih krajev. Pogovor v paru je potekal v dveh jezikih – pol časa sta se pogovarjala v angleščini, pol pa v španščini. S takšnim načinom dela so študenti razvijali govorno in slušno uporabo obeh jezikov. Kot zaključno aktivnost so študenti opravili samorefleksijo lastnega učenja in pridobljenega znanja s kombiniranim načinom dela. Samorefleksijo so opravili ustno preko videokonferenčnega sistema (npr. Zoom), kjer so uporabili možnost snemanja zaslona. Nastali videoposnetek so delili z visokošolsko učiteljico.

VIRI:

Shout4HE project. Developing spoken interaction and intercultural awareness in Spanish through Virtual Exchange [Video]. Shout4HE Video Library. https://library.shout4he.eu/video/developing-spoken-interaction-and-intercultural-awareness-in-spanish-through-virtual-exchange

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.