Vključevanje študentov z orodjem Padlet

AVTOR: Ho Thi Hien

INSTITUCIJA: Cardiff Metropolitan University, Velika Britanija

ŠT. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 50

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Umetnost in humanistika

Raven integracije IKT (po SAMR)

redefinicija

Učni pristopi, metode in oblike dela

obrnjeno učenje
sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

Padlet
MS PowerPoint

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Izvajalka Ho Thi Hien je v svoj predmet, ki ga izvaja na daljavo, vključila aktivnosti z uporabo orodja Padlet. Aktivnosti je redefinirala in z njimi spodbujala razvoj višjih taksonomskih stopenj miselnih procesov pri študentih (po revidirani Bloomovi taksonomiji). V podporo obrnjenemu učenju je s študenti delila študijska gradiva, ki so si jih študenti ogledali in predelali pred prihodom na predavanja. S tem je izvajalka omogočila, da so študenti predhodno usvojili teorijo, na predavanjih pa so imeli čas za reševanje vprašanj, diskusijo, podajanje povratnih informacij, pregled in vrednotenje izdelkov študentov ter praktično delo. Študenti so se na podlagi pridobljenega znanja preizkusili v ustvarjanju različnih izdelkov z uporabo MS PowerPoint, kot so video predstavitve in predstavitve z vključevanjem igrifikacije (npr. gameshow). Cilj predmeta je bil študente naučiti ustvariti kvalitetne predstavitve, s katerimi pritegnejo in aktivno vključijo poslušalce. Vsak študent je ustvaril lasten sodelovalni prostor v orodju Padlet, kamor so tedensko oddajali svoje izdelke. Sodelovalni prostor je delil z visokošolsko učiteljico in drugimi člani skupine, znotraj katere so študenti opravljali sodelovalno delo. Izdelke so si študenti med seboj ovrednotili in podali povratne informacije, na podlagi katerih so izdelek izboljšali. Orodje Padlet je izvajalka uporabljala tudi z namenom komuniciranja s študenti, sodelovanja in razvijanja diskusije.

VIRI:

Shout4HE project. Using Padlet to Support Students’ Engagement in a Flipped Learning Course [Video]. Shout4HE Video Library. https://library.shout4he.eu/video/using-padlet-to-support-students-engagement-in-a-flipped-learning-course 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.