Uporaba spletnega učnega okolja pri izvedbi projektnega učnega dela

AVTORJA: Meltem Huri Baturay in Omer Faruk Bay

INSTITUCIJA: Gazi University, Turčija

Št. VKLJUČENIH ŠTUDENTOV: 78

ŠTUDIJSKO PODROČJE: Naravoslovje, matematika in računalništvo

Raven integracije IKT (po SAMR)

preoblikovanje

Učni pristopi, metode in oblike dela

problemsko učenje, sodelovalno učenje

Uporabljena IKT

spletno učno okolje

OPIS UPORABE IKT V PEDAGOŠKEM PROCESU

Visokošolska učitelja sta pri predmetu Uvod v računalništvo v Turčiji (Gazi University) raziskovala učinke problemsko zasnovanega učenja in stališče do izvajanje predmeta v spletnem učnem okolju na dosežke študentov.  

Študenti so bili razdeljeni v kontrolno in eksperimentalno skupino, vsi pa so predmet obiskovali preko spleta. Študenti v kontrolni skupini so se učili z uporabo standardnih navodil ter preko sinhronih srečanj. Študenti v eksperimentalni skupini pa so poleg standardnih navodil sodelovali tudi pri projektnem učnem delu, pri čemer jih je učitelj vodil preko tedenskih srečanj. Študenti so za sodelovalno komuniciranje z vrstniki uporabljali tudi asinhrono razpravo v spletnem okolju. 

Tečaj je bil integriran v spletno učno okolje, sestavljen pa je bil iz niza različnih orodij, in sicer orodij za 1) upravljanje (multimedijske) vsebine, dodatnih gradiv, urnika predmeta; 2) ocenjevanje, kot je priprava preverjanj, izpitov; 3) študente, kot so različni seznami, poročila ter redovalnica in 4) za komunikacijo in sodelovanje, kot so e-pošta, videokonferenčna srečanja, obvestila, forum in orodje za pripravo zapiskov. 

Ta orodja učiteljem omogočajo tudi, da študentom nudijo svetovanje in vodenje ter preoblikujejo aktivnosti, s katerimi pri študentih naslavljajo višje taksonomske stopnje miselnih procesov (po revidirani Bloomovi taksonomiji). Rezultati so pokazali, da so študenti eksperimentalne skupine, ki so delali na problemsko zasnovanih projektih, čutili tudi večjo povezanost z vrstniki kot pa študenti kontrolne skupine, rezultati pa med skupinama niso pokazali bistvenih razlik. 

VIRI:

Baturay, M. H., & Bay, O. F. (2010). The effects of problem-based learning on the classroom community perceptions and achievement of web-based education students. Computers & Education55(1), 43-52.

 

Naročite se na naše e-novice...

… in bodite prvi obveščeni o dogajanju v Centru UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.